Metin Karatas, nieuwe democratiseringsambtenaar voor Bijlmer Oost

Onlangs maakte HartvoordeKbuurt kennis met Metin Karatas (35), een van de drie nieuwe democratiseringsambtenaren in Stadsdeel Zuidoost. Hij kwam zich op Klieverink 73 voorstellen. Metin is opgeleid als bestuurskundige en heeft als leraar maatschappijleer gewerkt. De afgelopen drie jaar fungeerde hij als kwartiermaker buurtbudgetten in stadsdeel Noord. Tot eind dit jaar werkt hij in Zuidoost met twee collega’s, hij is speciaal voor Bijlmer Oost.

De buurtbudgetten zijn voor twee jaar toegekend en Metin hoopt langer dan 7 maanden dit traject te kunnen begeleiden omdat het anders wel erg kort is. Ondanks dat hij pas een maand (tijdens het gesprek op 12 mei) bezig is had hij al wel een indruk van dit stadsdeel waar ‘een andere dynamiek heerst.’ De bewonersorganisaties zijn erg betrokken, aldus Metin. De samenwerking met de gemeente is nog niet optimaal, constateerde hij wat droog.

Bijlmer Oost is een groot gebied, eigenlijk is er geen menskracht voor die hele buurt, beaamde hij. HartvoordeKbuurt vond het jammer dat er door de organisatie veel tijd is gestoken in het werken aan een subsidiekader, maar dat daar in het beleid weinig van terug te zien is. Bij de buurtbudgetten moet eerst gekozen worden uit model A, B of C, wat HartvoordeKbuurt jammer vindt en een verspilling van tijd en energie. Metin gaat ervan uit dat de budgetten een middel zijn en geen doel op zich. ‘Er is geen goed of fout model.’ Voor de zomer moet er voor een model gekozen zijn. Dit zijn de opties:

Model A: ‘Amsterdam begroot’: dit is het model waarbij alle bewoners binnen het stadsdeel kunnen stemmen op ideeën voor de buurt. Iedereen kan deelnemen.

Model B: ‘Co-creatie’: het stadsdeel en de bewoners bepalen in co-creatie de thema’s, spelregels en het proces. Dit kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.

Model C: ‘Community based begroot’: het buurtbudget gaat naar een bestaande bewonersgroep. Het proces wordt door buurtbewoners zelf vormgegeven.

Na de zomer kan met het maken van een keuze tussen de modellen van start worden gegaan.  Daarna moet dat gekozen model nog worden geïmplementeerd.

Vanuit HartvoordeKbuurt werd aangevoerd dat de recente subsidiestop een flinke wissel trok op de organisatie en continuïteit noodzakelijk is. Ook de door veel bewoners als zodanig ervaren verdeel- en heerspraktijken van het stadsdeel werken niet mee aan een positieve opbouw van activiteiten.

HartvoordeKbuurt is een netwerkorganisatie, fungeert als een koepel in de buurt,  voor veel buurtgerichte initiatieven van diverse organisaties in de wijk. Metin wil graag aan het verbeteren van de samenwerking  meewerken en kwam op ons over als een oprecht geïnteresseerd en positief ingesteld persoon.

Foto: Hans, Metin, Liesbeth, Jeet, Veronica, Mike (fotograaf) en Ria (online)

2 reacties op “Metin Karatas, nieuwe democratiseringsambtenaar voor Bijlmer Oost”

  1. Hi Marina,

   Uiteindelijk zijn er stedelijke kaders bepaald waar het democratische proces zoals buurtbudgetten aan moet voldoen. Er komt straks een mogelijkheid voor bewoners(organisaties) om mee te praten over wat voor soort model er het beste past voor de eigen omgeving. Ik ben er voor samen met mijn collega’s, om dit proces zo goed mogelijk in banen te leiden voor de bewoners. Uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die het proces natuurlijk invullen. Zoals hierboven is beschreven, is er geen goed of fout binnen de vormen van democratische processen, maar alleen bepaalde keuzes. Aan jullie als bewoners om er samen met het stadsdeel het beste van te maken en dat proberen we zo open en eerlijk mogelijk te doen. Mocht jij of anderen nog vragen hebben, kunnen jullie mij ook benaderen via m.karatas@amsterdam.nl

   Groetjes,

   Metin Karatas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *