Lezen bevordert inlevingsvermogen

gedicht350LEZEN. De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de sociaal-maatschappelijke meerwaarde ervan. Het merendeel van de uitkomsten toont aan dat lezen, en dan met name het lezen van verhalen en gedichten, onze sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert.

Onze hersenen blijken weinig onderscheid te maken tussen de ervaringen die we zélf meemaken en die waar we over lézen; op mri-scans is te zien dat dezelfde hersengebieden actief worden.
Ons brein gebruikt bovendien dezelfde neurale netwerken voor het leggen van contacten met andere mensen en het begrijpen en interpreteren van verhalen.
Dit verklaart dat iemand die vaak fictie leest, daar profijt van heeft in zijn sociale leven. Het inleven in de verhaalpersonages helpt ons om in het dagelijks leven ons in mensen in te leven.

(Uit de nieuwsbrief van basisschool Wereldwijs)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *