Jongeren en de buurt: hun visie op de K-buurt van de toekomst

In het hele denken over de toekomst van de K-buurt is een heel belangrijk, zo niet het belangrijkste, onderdeel de jongeren. Niet alleen omdat er een relatief groot aandeel aan jongeren populatie is in Kmidden,  maar sowieso omdat het natuurlijk HUN  buurt wordt.

We hebben daarom een aantal deepdives gedaan om vooral vanuit de jongeren de stem naar boven te kunnen halen.  En ook door te kunnen doorpakken naar het ‘’so what’’.  Wouter Pocornie, van 26H, heeft ons geholpen,  is aan de slag gegaan de afgelopen tijd met een aantal jongeren, die vervolgens ook zelf weer genetwerkt zijn, zaken naar boven weten te halen, over bijvoorbeeld

  • -Buurtidentiteit 
  • -Wonen
  • -Voorzieningen
  • – Economische ontwikkeling
  • -Samenleven

Document is te downloaden via www.bit.ly/kmiddenbuurtvisiejongeren

Hier een compilatie video van de discussie: https://youtu.be/F6Lke9qacV0

Onderdeel van het traject is ook een video gemaakt door Mubarak Nombre, 18 jaar woonachtig Kruitberg,  en staat online via https://youtu.be/nVwhGMvu-pg

wat komt zoal naar boven?

het behoud van identiteiten en karakter van de buurt wordt heel belangrijk gevonden ‘’saamhorigheid’’. Tegelijk is er de angst dat de tweedeling in de buurt dit in de weg kan staan. 

‘je kan niet in de bijlmer komen wonen en gaan klagen over drukte en gezelligheid’’

”Je wilt samen buiten kunnen chillen, tantu muziek van snorders. ‘’Licht’’ vanuit de plinten ”

‘’Als ik om 10 uur op straat loop is het gewoon nog druk, ik voel me daar juist veilig door’’

Bouwen? 

  • Flats, horen bij Bijlmer, maar mogen ook wat kleiner zijn (denk 7 lagen)
  • BETAALbare woningen  (niet die Mi Oso en Switi soort)

Splits het denken in twee leeftijdsgroepen: 

tot 27/28 jaar

= ontdekperiode. Dit vraagt vooral veeeeel zeeeeeer betaalbare kleine woningen. Zorg wel dat naast minicontainer-size woningen, er ook een aantal bij zijn die voor bv jonge moeders geschikt is (extra kamer eraan vast)

Denk niet alleen ‘’woonstart’’, maar er is een ‘’leefstart’’ nodig. Help jongeren ook meteen met hun economische ontwikkeling, hun zaken op orde krijgen, etc

na 27/28 jaar

denk dan aan iets grotere. meer eens gezins woningen. Maar betaalbaarheid staat nog steeds voorop. Zorg voor gemengde woonvormen, intergenerationele woonvormen. 

Interessant is de link die wordt gelegd tussen de identiteit van de buurt, het samenleven, en de woningen die geboden worden: als het echt betaalbare woningen zijn voor mensen van de buurt dan krijg je ook geen klagers over gezelligheid.

Parkeren?

auto, = parkeren is belangrijk, maar betaalbare woningen echt veeeel belangrijker

P kan weg als je het OV gratis maakt steps delen /autodelen niet meteen voorkeur, maar kan wel. Fiets? Fiets is altijd kapot.

Winkels en Horeca?

Doe eens een McDonalds of zo. (En ja , we  weten dat er ook de wens is voor meer diversiteit en ”upscale” horeca in de buurt, en dat gaat er ook komen, maar jongeren zien in elk stedelijk gebied zo’n zaak, dus waarom K-buurt niet.)

Ook over H&M of soortgelijk in de buurt is gesproken (zie verder de document daarover)

De langere versie van het vrijdagmiddaggesprek over dit traject met Wouter Pocornie staat online op https://youtu.be/J7MS2GPZFPI

+++++

Dit bericht is maakt en gedeeld in het kader van het Kmiddencocreatie traject; een plein, 6 kavels en de toekomst van onze buurt. 

Heb je ook plannen en wensen, voor tijdelijke invulling (placemaking) of definitief, laat het ons weten.

Meer over het Kmiddencocratie traject , zie www.1104enzo.nl/kmiddencocreatie , www.amsterdam.nl/kbuurt en op social media #kmiddencocreatie . 

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *