IXAS ‘krijgt’ Gaasperdammerweg

Rijkswaterstaat introduceerde  IXAS Zuid-Oost die de gunning voor de A9 Gaasperdammerweg kreeg. IXAS Zuid-Oost is een consortium bestaande uit Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure.
De bijeenkomst vond 22 oktober plaats op verzoek van Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG).
agg400
Aan de gunning lag ongetwijfeld het ambitieuze plan van IXAS ten grondslag voor de 3 km lange tunnel, met 5 tunnelbuizen en de 9 km rijksweg van 67 m breed. De tunnel ligt deels op de bestaande Gaasperdammerweg. IXAS zegt geen tijdelijke rijbanen aan te leggen en vervolgens weer op te ruimen, wat minder (geluids)hinder oplevert. Ook wordt onderzocht of volle vrachtwagens weer vol (met andere materialen) kunnen terugkeren.


Aanleg in fases

In fase 1 worden (2) rijstroken verwijderd, zand afgegraven en afgevoerd. In het eerste afgegraven deel komt de tunnelbak – het dak gaat er als laatste op – voor de tweebaans wisselstrook die direct in gebruik wordt genomen. Daarna volgen de twee tunnelbuizen aan de linker- en rechterzijde ervan. De overige rijbanen van de A9 Gaasperdammerweg blijven in gebruik totdat de tunnel wordt opengesteld.
Het werk vindt grotendeels binnen de bestaande geluidsschermen en vastgestelde geluidsnormen plaats. In voorkomende, ernstige gevallen kijken RWS én bewoner per geval welke oplossing/compensatie er komt.

[nggallery id=98]

Bewonersavonden
De omgevingshinder zal kort en hevig zijn; in 1 jaar wordt het verkeer omgezet en daarna deels overlappend in een jaar de tunnel aangelegd.
Er zal zo min mogelijk tijdelijk werk worden ‘gemaakt’ door gebruik te maken van bestaande constructies en wegen en door bepaalde ‘werkwegen’ te gebruiken. Welke dat zijn wordt op de nieuwe bijeenkomsten met RWS en IXAS in december 2014 en maart 2015 bekend gemaakt.

Impact op de leefomgeving
Dat het project toch een enorme impact zal hebben, blijkt wel uit enkele cijfers over de uitvoering: 10.000 heipalen, 10.000 ton damwand, 47.000 ton bewapening, 15.000 m2 prefab liggers, 235.000 m3 beton. Er wordt 185.000 m3 veen ontgraven, 550.000 m3 grond en 1.470.000 m3 zand. Veel zand zal worden vervoerd naar knooppunt Holendrecht, dat na de aanleg van de Gaasperdammerweg/tunnel aan de beurt is.
AGG monitort of de bouwers zich aan de afspraken houden over hinder en (geluids)overlast en speelt dat in voorkomende gevallen terug naar Emile Jaensch, veantwoordelijk portefuillehouder in  Amsterdam ZuidOost.

Planning
De planning voor het megaproject ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
– mei 2016 By-pass (wisselstrook) gereed
– juli 2016 Start bouw tunnel
– juli 2017 Tunnel civiel (kaal) gereed
– Tot 2019 technische installaties aanleggen en testen, waarna pas een openstellingsvergunning kan worden aangevraagd. Als die er is wordt de bestaande A9 afgebroken en het park (42 ha groot) erbovenop aangelegd.
– In 2019 zal de tunnel voltooid zijn; het jaar erop kan/mag het verkeer door de tunnel.
– In 2022 is het park gereed.

Rond Kantershof 
Rijkswaterstaat – bij monde van Lammert Postma – vertelde dat de tunnel van Kantershof naar het Gaasperpark in december weer open gaat voor anderhalf jaar. Daarna komt deze definitief te vervallen en verdwijnt met de aanleg van de tunnelbuizen. Bewoners willen er graag een voetgangersbrug met trappen, maar die zit niet in de ‘scope’. Wel komt er een nieuw wandelpad door de Bijlmerweide (korter langs Provinciale) onder A9 door richting Gaasperpark.
kantershof600
Over het fietspad dat evt. tussen Kantershof en de Gaasperdammerweg aangelegd zou worden is verder nog niets bekend.
Stadsdeel Zuidoost beslist overigens over deze ‘langzaam verkeersroutes’, of ze nu wel of niet in de scope zitten.

2 reacties op “IXAS ‘krijgt’ Gaasperdammerweg”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *