Ideeën voor terrein Kempering/Kralenbeek krijgen vorm

In het kader van Kmidden traject wordt gewerkt aan de zogenaamde Kavel 4 en 5, tegenover de Kameleon.

Rochdale heeft vanuit de stad de papieren om de kavel op het voormalig terrein Kralenbeek te ontwikkelen. De bedoeling is dat er een 200 a 300 woningen  komen in het sociale huur segment met aan de plint maatschappelijke voorzieningen.

Er is haast voor Rochdale omdat er wordt ingezet om mensen die in de Gbuurt moeten verhuizen, hier een plek te geven. Dat geeft invulling aan de wens van de buurt om gemeenschappen in stand te houden en mensen uit de buurt in de buurt een plek te kunnen geven.

Vanuit de buurt wordt ingezet om laag Kralenbeek, waar ook veel huurwoningen van Rochdale zijn,  mee te kunnen laten liften op de warmte oplossing die wordt gekozen voor deze nieuwbouw kavels

Voor de Kavel Kempering, naast de Moskee, wordt een particuliere ontwikkelaar gezocht. Eerst wordt de kerk die nu nog in het restant van de garage Kempering vormt herbouwt naast de Moskee

Voor meer info over de ontwikkelingen, zie ook wat er op de afgelopen Grote bewonersbijeenkomst Kbuurt 15 nov over werd verteld:  https://youtu.be/D7Qxwnro1-E

De buurt is hier al lange tijd mee bezig onder de projectnaam ”KmiddenCocreatie” , zie voor alle info de categeorie ”kmiddencocreatie” op deze buurtwebsite www.1104enzo.nl. Dat heeft in maart 2022 tot een ontwikkelstrategie geleid: https://1104enzo.nl/college-omarmt-plannen-voor-de-k-buurt/ en wordt nu in een stedenbouwkundig plan uitgeschreven. Daar was afgelopen december een update van https://1104enzo.nl/update-kmidden-concept-stedenbouwkundig-plan-presentatie/ alles van die hele bijeenkomst 15 nov, alle onderwerpen, zie op https://1104enzo.nl/video-per-onderwerp-terugkoppeling-grote-k-buurt-bewonersbijeenkomst-15-november-2022/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *