College omarmt plannen voor de K-Buurt

De plannen van het initiatief Hart voor de K-buurt zijn door het college van B & W vastgesteld. De plannen komen voort uit een experimenteel proces van gebiedsontwikkeling, in co-creatie met de buurt. Hart voor de K-buurt is ontstaan na een conflict met de gemeente over de ontwikkeling van de K-buurt in Amsterdam Zuidoost. Dat liep hoog op en leidde tot een staking van de buurtbewoners in de participatie. De gemeente heeft vervolgens het over een andere boeg gegooid. De buurt mocht vervolgens zelf een plan maken, met de ambtenaren van de gemeente in een meer faciliterende rol. Het heeft ertoe geleid dat er een flink aantal onderdelen in het plan zijn opgenomen die niet alleen tot meer woningen leiden maar tot een upgrade van de buurt met veel aandacht voor de huidige bewoners en het leven in de openbare ruimte.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “Dit is een voorbeeld voor de stad. Hart voor de K-buurt is erin geslaagd om de stille stem  een stem te geven en dat is een grote prestatie. Het heeft geleid tot een plan waarin de gemeente haar gebruikelijke normen en methodes los heeft moeten laten en heeft moeten vertrouwen op de kennis en kunde van buurtbewoners. En dat vertrouwen is meer dan waargemaakt. Deze vorm van co-creatie verdient navolging op andere plekken in de stad.”

Voor de gemeente was dit een hele uitdaging: de gebruikelijke normen moesten worden losgelaten: neem bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes. De buurt wilde meer bankjes op de route naar het winkelcentrum zodat ouderen genoeg rustpunten hebben als zij naar de winkel lopen. Denk aan de schaal van de bebouwing: die heeft een menselijkere maat dan in de originele plannen terwijl er wel 500 meer woningen komen dan aanvankelijk door de gemeente was voorzien. De buurt heeft die verdichting voor lief genomen om zo te kunnen zorgen dat de jongeren van de buurt een plek in de eigen buurt kunnen vinden.

Normaal gesproken worden ruimtelijke plannen gemaakt door de gemeente, waarna via de inspraak bewoners gehoord worden. In de K-buurt is het dus anders gegaan. Hart voor de K-Buurt heeft een verkenningsronde in de buurt gedaan voordat de plannen ontworpen werden

Het uitgangspunt was dat buurten in Zuidoost een eigen identiteit krijgen en van elkaar kunnen verschillen. Bewoners hebben een “DNA” van hun buurt gemaakt: wat is waardevol in de buurt en wat moet behouden blijven.

De bevolkingssamenstelling in de Bijlmer is anders dan in de rest van de stad. Er wordt meer buiten geleefd, er zijn meer kerken, er wonen relatief veel jongeren  en er zijn sterke gemeenschappen. Deze specifieke kenmerken zijn tijdens het maken van het plan leidend geweest. In het proces zijn heel veel buurtpartijen langsgekomen die hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden: ondernemers, kerken, het Leger des Heils, buurtwerkers, de medische posten en vele anderen.  Het proces is zo transparant mogelijk met de buurt gecommuniceerd, onder meer via de website www.1104enzo.nl. Door het traject is ook de zelforganisatie van de buurt versterkt.

Met de ontwikkelstrategie en de bijbehorende besluiten worden de kaders vastgesteld voor een Stedenbouwkundig Plan en een investeringsbesluit. De vervolgstap is om dit uit te werken en voor vaststelling aan  de gemeenteraad aan te bieden.

Stadsdeelbestuur Dirk de Jager (Zuidoost): “Dit bewonerscollectief is een succesvol voorbeeld van hoe je buurtbudget kunt inzetten. Het begon twee jaar geleden als pilot. Dit platform brengt allerlei mensen uit de buurt samen. De Surinaamse en Hindoestaanse gemeenschap, de Islamitische gemeenschap en de Ghanese kerken. Ook de LGBT+-gemeenschap en de yuppen komen in beweging. Ieder heeft een eigen identiteit, maar men vindt elkaar in het streven om samen de buurt te verbeteren. Dat is heel bijzonder. Mede dankzij de bijdrage van Hart voor de K-buurt aan het zelforganiserende karakter van Zuidoost, wil de gemeente daarom investeren in de komst van meerdere soortgelijke buurtplatforms. Samen doen op basis van vertrouwen: daar gaat het om.”

bron: persbericht Gemeente Amsterdam

Wethouder van Doorninck kwam in een flitsbezoek (eigenlijk zou het een bezoek zijn van David Sim,  spreker van Pakhuis de Zwijger die wilde langskomen, vandaar is de video in het Engels) het zelf toelichten https://youtu.be/ryBWilalPCw en benadrukte het belang voor de buurt van de ontwikkelslag die dit besluit mogelijk maakt, en voor de stad de nieuwe vormen van participatie paden die zijn en worden gebaand. Zie in dat kader vooral de laatste alinea van het persbericht

Het besluit van B&W is een stap, de plannen moeten nu verder uitgewerkt en gerealiseerd worden en dat gaat zeker nog  een paar jaar duren, jaren waarin we als buurt intensief zullen  moeten blijven samenwerken. 

Maar voor nu is er zeker een grote en belangrijke stap voorwaarts genomen, met echte kansen voor Kraaiennest. Hart voor de K-buurt is iedereen dankbaar die jaren lang ( ook eerder al) hier samen de schouders onder heeft gezet: buurtbewoners, ambtenaren, bestuurders.

Meer info:

Zie de speciale sectie van de buurtwebsite https://1104enzo.nl/category/actueel/kmidden-cocreatie-project/ 

Het  plan: www.bit.ly/ontwikkelstrategiekmidden

Het proces: www.bit.ly/participatiecocreatieplan

Het besluit van College B&W:  www.bit.ly/besluitenlijstkmidden

Persbericht in het Engels vertaald via Google Translate

#kmidddencocreatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *