Hospice Amsterdam Zuidoost (Kelbergen) houdt open dag, zoekt vrijwilligers

In Hospice Amsterdam Zuidoost brengen mensen die ongeneeslijk ziek zijn de laatste fase van hun leven door. Sinds de opening, eind augustus 2019, zijn in ons hospice meer dan 100 bewoners en hun familie en vrienden liefdevol ontvangen. Om door te kunnen gaan met dit mooie werk is veel hulp nodig. Daarom is het hospice gestart met een wervingscampagne voor vrijwilligers, donateurs en (financiële) bijdragen vanuit het bedrijfsleven. Op zaterdag 19 november houdt het hospice van 11 uur tot 2 uur een open dag.

Challenge: 50 vrijwilligers en 50 vrienden. Helpt u mee?

Onder het motto Helpt u ons helpen?  hoopt Hospice Amsterdam Zuidoost de komende twee maanden meer vrijwilligers & vrienden te ontvangen. Tot eind december 2022 spannen vrijwilligers, het bestuur en de Stichting Vrienden van Hospice Amsterdam Zuidoost zich extra in om minimaal 50 vrijwilligers en 50 nieuwe vrienden te werven.

Waardevol in laatste levensfase
Elk startend hospice in Nederland moet het de eerste jaren zonder subsidie vanuit de overheid doen. Naast de inzet van veel vrijwilligers is een hospice echt afhankelijk van HULP. Als vrijwilliger helpt u onze bewoners in de ruimste zin van het woord, als vriend helpt u het hospice ook in de toekomst onze missie waar te  blijven maken: de laatste levensfase van de bewoners lichter maken.

Met een team van verpleegkundigen & vrijwilligers zorgen wij voor onze bewoners en families. Wij bieden hen comfort, warmte, aandacht en liefde in de laatsten weken/dagen. We helpen om het leven los te laten.

We verlengen het leven niet, maar voegen leven toe aan de dagen die nog komen.

“Ben jezelf”
Veel bewoners, familie en vrienden die al in Hospice Amsterdam Zuidoost zijn geweest geven aan het een fijne, waardevolle plek te vinden. “Het voelt bijna zoals thuis. Je kan hier helemaal jezelf zijn.”

Open dag
Zaterdag 19 november houden wij van 11 uur tot 2 uur een open dag! Komt u ook? Onze vrijwilligers, bestuurders en medewerkers zijn aanwezig om trots ons huis aan u te laten zien. We mogen die dag ook de Bedsidesingers ontvangen. Bedsidesingers kunnen worden uitgenodigd bij een familie in een hospice. Zij zingen, zacht, met aandacht voor de ziel. Zang als een klankdeken. Dit kunt u die dag ook ervaren.

Word ook vrijwilliger of word donateur!

Hospice Amsterdam Zuidoost, Kelbergen 189

1104 LJ  Amsterdam (bij het Brasapark)

020 765 1800

info@hospiceamsterdamzuidoost.nl

hospiceamsterdamzuidoost.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *