Heeft rugstreeppad nog toekomst?

Ringslangen en rugstreeppadden gaan mogelijk verdwijnen door de verbreding van de A9. Dat blijkt uit een ecologisch rapport (quickscan) dat de vereniging van huiseigenaren Geerdinkhof heeft laten maken over de mogelijke gevolgen voor beschermde diersoorten van de wegverbreding van de A9 ter hoogte van de Gaasperplas.

De vereniging vreest ook dat de Bijlmerweide nog meer geïsoleerd raakt ten opzichte van andere gebieden die, net als de Bijlmerweide, begrensd zijn in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Uit de bestaande (eerdere)  rapportages blijkt dat niet goed rekening wordt gehouden met de ecologie en levenswijze van o.a. de ringslang en de rugstreeppad. Voor hen is bijvoorbeeld het onderscheid in deelbiotopen van belang. Dit zijn verblijfplaatsen waar zich een deel van het jaar hoge concentraties ophouden: overwinteringsplaatsen, voortplantingsplaatsen of vaste zomerverblijven. Dit zijn extra kwetsbare biotopen die, eenmaal vernietigd, een populatie kunnen doen uitsterven. Het (sterke) vermoeden bestaat dat het talud van de A9 dat grenst aan de gemeenschapspolder zo’n kwetsbaar deelbiotoop is, het functioneert naar verwachting als overwinteringsplaats voor de (deel)populatie van ringslang en rugstreeppad.

Voor het hele rapport.

Eén reactie op “Heeft rugstreeppad nog toekomst?”

  1. Het is goed te horen dat de vereniging van huiseigenaren Geerdinkhof zich het lot van Ringslangen en rugstreeppadden zo aantrekt en bezorgt is over de Ecologische Hoofdstructuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *