Hart voor de K-buurt biedt buurtjes/flats steun voor Landelijke Opschoondag

ENGLISH BELOW

Volgende week zaterdag 20 maart is het Landelijk Opschoondag. Naast een schonere buurt, is het ook een goede gelegenheid om – in deze tijden van Corona- toch Corona veilig weer eens iets samen te doen met je buren in de buitenlucht en elkaar te ontmoeten. Hart voor de Kbuurt wil dat graag ondersteunen. Bewonerscommissies/ actieve kernen die een opschoon actie met hun bewoners willen doen en daar ondersteuning voor zoeken, bijvoorbeeld bij het designen van een flyer, het produceren of distribueren van flyers, of een banner op de buurtpaaltjes bij de ingang van hun buurtje, kunnen zich dit weekend melden bij Hart voor de Kbuurt, Jeet 06 18858963

[ Vergeet niet dat er ook een appgrp is voor iedereen die samen een schonere Kbuurt wil. Deelnemen kan via de link www.bit.ly/schoonkbuurt .  Bij deelnemen graag even kort melden wie je bent, waar je woont ]


Hart voor de Kbuurt offers K-zone support for National Clean-up Day

Next week, Saturday, March 20, is National Clean-up Day. In addition to a cleaner neighborhood, it also offers a good opportunity – in these times of Corona – to do something together with your neighbors in the open air again and to meet each other ‘’Corona safe’’. Hart voor de Kbuurt wants to promote and support this. Residents’ committees / active cores that want to carry out a cleaning action with their residents and are looking for support for this, for example with the design of a flyer, the production or distribution of flyers, or a banner on the neighborhood posts at the entrance of their neighborhood, can contact  Hart voor de Kbuurt this weekend , Jeet 06 18858963

[ Don’t forget that there is also an appgrp for everyone who wants to work together on a cleaner Kbuurt . You can participate via the link www.bit.ly/schoonkbuurt. When signing in, please state briefly who you are,  where you live ]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *