Gratis bijeenkomsten voor mantelzorgers in Zuidoost

Dit najaar kunnen mantelzorgers gratis meedoen aan de trainingen ‘Omgaan met dementie’ en ‘Levend verlies’ van Markant, centrum voor mantelzorg. Deze bijeenkomsten in NoLimit helpen mantelzorgers de zorg voor hun naaste langer vol te houden en hun leven weer in balans te brengen. Mantelzorgers uit Zuidoost krijgen voorrang op deze bijeenkomsten. Maar mantelzorgers uit andere stadsdelen zijn ook welkom.

Omgaan met dementie

Dementie betekent nogal wat voor iedereen die erbij betrokken is. Ook voor naasten die voor iemand zorgen met dementie. Voor u als mantelzorger kan het enorm helpen om te begrijpen wat de ziekte inhoudt en hoe u hiermee om kunt gaan. Meegaan in de beleving en de gevoelswereld van uw naaste met dementie, heeft een positieve invloed op het dagelijks leven. Voor u en voor uw naaste.

Datum: maandag 18 oktober 2021

Tijd: van 10:00 tot 12:00 uur

Locatie: NoLIMIT,  Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam

Aanmelden en informatie
U kunt zich aanmelden bij Markant door te bellen met 020 886 88 00 of te mailen naar info@markant.org onder vermelding van: ‘Omgaan met dementie Zuidoost’, uw naam, adres en telefoonnummer.

De volgende trainingen ‘Omgaan met dementie’ in Zuidoost zijn op maandag 15 november en maandag 6 december. Zelfde tijd, zelfde locatie.

Levend verlies
Vaak denken we bij verlies aan doodgaan. Als mantelzorger kun je echter ook te maken krijgen met verlies en rouw terwijl je partner, kind, ouder of andere naaste in leven is. Bijvoorbeeld omdat je naaste steeds zieker wordt en/of minder kan, wanneer het contact en de relatie met je naaste verandert (bijvoorbeeld als gevolg van dementie, niet-aangeboren hersenletsel, een psychiatrische aandoening, een beperking). Hoe (h)erken je dit proces en hoe geef je het een plek in je leven?

Datum: dinsdag 26 oktober 2021

Tijd: van 14:00 tot 16:00 uur

Locatie: NoLIMIT,  Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam

Aanmelden en informatie
U kunt zich aanmelden bij Markant door te bellen met 020 886 88 00 of te mailen naar info@markant.org onder vermelding van: ‘Levend verlies Zuidoost’, uw naam, adres en telefoonnummer.

Poster ‘Omgaan met dementie’ en ‘Levend verlies’ Zuidoost 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *