Gewoon weer Amsterdammer

Amsterdam plaatsnaambord

Op 1 mei 2014 houdt Amsterdam Zuidoost op te bestaan. Tenminste, als officiële woonplaatsnaam. Bewoners van stadsdeel Zuidoost wonen vanaf dat moment gewoon in Amsterdam. De plaatsnaamborden worden daartoe aangepast.

Het verzoek van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost en een initiatiefvoorstel van de gemeenteraadsfracties van PvdA, VVD en GroenLinks waren aanleiding voor het college van B&W om de woonplaats Amsterdam Zuidoost in te trekken.

Sinds medio jaren zeventig bestond het grondgebied van de gemeente Amsterdam uit twee woonplaatsen: Amsterdam en Amsterdam Zuidoost. Stadsdeel Zuidoost had een woonplaatsbenaming die afweek van de rest van de stadsdelen.

Emile Jaensch, portefeuillehouder Wonen, heeft zich de laatste jaren ingezet voor de intrekking daarvan. Hij is blij met het besluit, vooral omdat bij zoekopdrachten voor betaalbare woningen in Amsterdam (op sites als Funda en Woningnet) nu ook de woningen in stadsdeel Zuidoost goed vindbaar zijn. Verder merkt Jaensch op dat de wachttijd voor sociale woningen in Zuidoost de kortste van Amsterdam zijn. Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema vond de aparte status van Amsterdam Zuidoost een onwenselijke situatie en concludeert: “Met deze wijziging wordt Zuidoost gewoon Amsterdam, net zoals Noord en Zuid. We zijn immers allemaal gewoon Amsterdammer. Hiermee wordt dat nog eens onderstreept.”

De intrekking van de plaatsnaam Amsterdam Zuidoost is niet zo eenvoudig als het lijkt. Gegevens die rechtstreeks gekoppeld zijn aan gemeentelijke informatiesystemen als bevolkingsregister, de WOZ en het Kadaster zullen ook aangepast moeten worden. De organisaties en bedrijven die daar gebruik van maken, zullen hun adresseringen en hun administraties moeten aanpassen. Daarom is gekozen voor een ruime invoeringstermijn. Tot 1 mei 2014 kunnen de plaatsnamen Amsterdam én Amsterdam Zuidoost naast elkaar worden gebruikt.

Bron: Stadsdeel Zuidoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *