Gemeenteraad bespreekt ‘Superplan Zuidoost’

De burgemeester/de stad is een ‘superplan Zuidoost’ aan het maken. Afgelopen donderdag 30 januari sprak de raadcommissie over dit document en de planvorming. O.a. het Parool https://www.parool.nl/ws-bb4199c2 en AT5 https://www.at5.nl/…/halsema-in-zuidoost-is-sprake-van-een-… gaven daar aandacht aan.

In december 2019 is de burgemeester met een analyse gekomen in de raad. Hier getoond een afbeelding van de eerste pagina om een idee te krijgen, de 9 pagina tellende pdf, te downloaden via http://bit.ly/notitiezuidoostversterking

In de aanloop daartoe werden er al behoorlijke belangrijke stappen in de goede richting gezet, onder meer door de goede inzet van twee ‘zonen van onze buurt’ in de gemeenteraad die Zuidoost echt begrijpen zoals Don Ceder en Simion Blom. Lees hier de indrukwekkende motie http://bit.ly/motieblom die Simion Blom ( GroenLinks Amsterdam) tijdens de begrotingsbehandeling inbracht en de geweldsincidenten zet in het kader van de noodzaak van inzet lokale expertise en buurt. En de post van Don Ceder (CristenUnie) over het jongerenwerk in Zuidoost.

Het kan goed zijn om de hele discussie in de raadscommissie te zien. Die is te zien via www.bit.ly/programmazuidoost30jan2020 Die discussie ook geclipt en hier gedeeld met de diverse bijdragen en vragen per politieke partij en het antwoord daarop van onze burgemeester.

INSPREKER Iwan Wilfred Leeuwin https://youtu.be/5Whq7AIkzGU
o.a. Het verdienmodel moet niet langer centraal staan, zorg centraal zetten, rol Stadsdeelcommissie?
Met vragen van Denk en Bij1

D66: https://youtu.be/UheXf5opt2c
extra aandacht is belangrijk, problemen komen vooral door slecht functionerende overheid en gebrek aan vertrouwen daarin. Is er ook een rol voor sport?

DENK: https://youtu.be/rRZMfNNi0ro
heftig: Zuidoost toont kenmerken van verwaarloosde ambtelijke organisatie, vraagt voorbeelden.
Wordt de Stadsdeelcommissie wel goed betrokken? Er is een groot verloop: betrek nu vooral mensen die hard voor de zaak hebben, mensen met passie voor Zuidoost.
Woonbeleid is belangrijk: zorg dat gentrification niet toeslaat en je het beter maakt voor de mensen die er nu wonen

SP: https://youtu.be/gu7pdmzLJtQ
Uitdaging is het concreet maken voor de mensen. Dat betekent dat het niet alleen één coalitieperiode duurt, maar langer geborgd blijft. Hoe gaat dat geregeld worden. Investeren in geld, betekent dat verschuiving van andere stadsdelen.

GroenLinks: https://youtu.be/NFg_bvmQQh0
Er zijn veel ambtelijke reorganisaties geweest. Sluit aan bij DENK om vooral de mensen met intrinsieke motivatie behouden en in kracht zetten. Hoe kunnen we borgen dat een wijk vooruit gaat zonder verdringing. Meenemen van de opkomende bewonerscoalities in de wijken.

ChristenUnie: https://youtu.be/flrHm4McVPw
Maakt zich zorgen over clientalisme, wordt onvoldoende geadresseerd, gaat lange termijn issue worden. Ook historisch perspectief mee nemen om begrip voor situatie te vergroten.

BIJ1: https://youtu.be/7nFhaORn4PQ
Pluim voor goed en deugdelijke (gesprekken in de) verkenning;
veiligheid is een product van vele domeinen en staat niet los.
Niet ‘Zuidoost onder curatele’ zetten. Het vertrouwen moet omhoog. wegblijven van een ‘curatele gevoel’.
Pas op met invliegen van externen . Hoe geven we Zuidoosters zelf de kans zelf een stap voorwaarts te maken.
Ook op lokaal ondernemerschap inzetten.

VVD: https://youtu.be/9qnGJ7qrJl0
Wat is er nu werkelijk nieuw met dit plan wat we niet al jaren proberen, en wat gaat zorgen dat DIT nu WEL gaat werken, wat Zuidoost overigens zeer verdient.

Beantwoording vragen door BURGEMEESTER: https://youtu.be/mE-BIsdo6GE

Mooi Zuidoost, is iets om te behouden. Geen stigma, erkennen dat er heel veel is in Zuidoost. Maar de veiligheid is echt de trigger geweest. Maar veiligheid is een symptoom van vele problemen daaraan voorafgaand.

Nieuw in dit plan is een gebiedsgerichte alliantie voor 20 jaar. De dingen lopen nu teveel langs elkaar, meer bundelen en onderling versterken. En geen korte plannetjes meer. Er is een team met o.a. wethouder Wonen , wethouder onderwijs en Stadsdeelvoorzitter.

Nieuw is ook dat de mensen in de wijk aan het stuur komen te zitten. Niet op de achterbank als meerijder van de grote organisaties. Eigenaarschap is de sleutel.

Gentrification tegengaan: door ons stelsel van volkshuisvesting en verzorgingsstaat en eigenaarschap van voorzieningen in de wijk, en dan niet alleen door de upper class van de wijk of buitenstaanders.

De versterking van de wijk moet ook de identiteit van de wijk versterken, die niet teloor laten gaan.

Cliëntelisme tegengaan is echt een belangrijk onderwerp, . Het Dagelijks Bestuur heeft dit scherp. Er is zeker nog een lange weg te gaan.

Extra financiering vanuit het rijk is niet gegarandeerd.

Met extra vragen van GroenLinks en DENK en BIJ1 en D66.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *