Gemeente en K-buurt na participatiestaking eens over doorstart

Een plein, 6 kavels en de toekomst van een buurt. Het Kmidden traject gaat morgen een nieuwe fase in. Dit is twee jaar nadat in de K-buurt een participatie staking uitbrak. De gemeente en de buurt zijn het eens geworden hoe verder te gaan met de buurt in de lead.  Dat is in een afsprakenbrief vastgelegd.  Woensdagmiddag 1 juli 1600 uur worden de handtekeningen onder de afsprakenbrief uitgewisseld. De bijeenkomst is live te volgen o.a. via www.facebook.com/hartvoordekbuurt . Zie ook bestuurder van stadsdeel Zuidoost Dirk de Jager in 

 

K-BUURT VERDIENT EEN HART

Kmidden is de plek in Kraaiennest waar vroeger het winkelcentrum stond. Daar bevinden zich 3 bouwrijpe kavels. Ook de locaties van de voormalige garages Kempering, Kouwenoord en Kralenbeek behoren tot de te ontwikkelen gebieden. In 2016 ging de buurt de straat op omdat in het toen voorliggende ontwerpbestemmingsplan er geen goed plein meer zou zijn.  Er werd geëscaleerd naar de gemeenteraad. Er mocht een plein komen. Er kwam ook een participatietraject onder leiding van een extern communicatiebureau.

 

PARTICIPATIE STAKING

Het participatieproces resulteerde in de eerste participatie staking van Nederland. In februari 2018 riep buurtcollectief Hart voor de K-buurt bewoners op niet te stemmen op de twee opties die er vanuit de gemeente werden aangeboden. De participatie staking was een succes. Er volgden onderzoeken van UvA en HvA die bewoners in het gelijk stelden. Ondanks de inspanningen van de overheid het goed te doen, bleek het participatieprocessen onvoldoende inclusief en onvoldoende de stem van de bewoners te horen.

 

EEN NIEUWE START, EEN ANDERE AANPAK

Inmiddels zijn de verhoudingen genormaliseerd en is er een zeer goede samenwerking ontstaan. In goed overleg is gekomen tot een herstart van het traject om oa een stedenbouwkundig plan te maken. Dat is vastgelegd in een afsprakenbrief. Voor de buurt belangrijke onderwerpen , zowel qua inhoud als qua proces, zijn daarin opgenomen. Qua inhoud staat het samen bouwen van een leefbare buurt voorop; een buurt die transformeert van ”slaapwijk” naar een buurt met ook werken en leven, een buurt die we samen bouwen voor allemaal.

Qua proces is de buurt nu in de lead met de gemeente in een faciliterende rol. Dit is een experimentele opzet waar de stad Amsterdam van hoopt te leren. Zie wat bestuurder Dirk de Jager zegt : https://youtu.be/Yv8uJz6nJZ0 

 

Hart voor de K-buurt heeft vorig jaar een verkenningsronde uitgevoerd www.bit.ly/rapportageverkenningsronde om tot een procesopzet te komen. Dat heeft geresulteerd in een modulaire aanpak www.bit.ly/kbuurtproces die in de komende maanden worden doorlopen om zo samen te kunnen bouwen aan de buurt van de toekomst. De buurt gaat werken via het model van inclusieve opbouw participatie.

 

MEER INFO WOENSDAG LIVE TE ZIEN

Woensdag 1 juli 16.00 – 17.00 worden de handtekeningen van de afspraken brief tussen Gemeente en Hart voor de K-buurt in een bijeenkomst uitgewisseld. Daarbij zal ook een presentatie worden gehouden wat nu qua inhoud en qua proces anders gaat zijn.  In verband met Corona is het aantal aanwezigen bij de bijeenkomst beperkt. De bijeenkomst zal live te volgen zijn via de facebook stream www.facebook.com/hartvoordekbuurt  en instagram stream www.instagram.com/hartvoordekbuurt  

 

EN VERVOLGENS

 

Naast de modulaire opzet waarin bewoner samen aan de slag gaan, ondersteund door de gemeente, worden bewoners,ondernemers en andere stakeholders die vragen hebben of willen meedoen van harte aangemoedigd contact op te nemen met buurtplatform Hart voor de Kbuurt, bijvoorbeeld via HartVoorDeKbuurt@gmail.com of projectmgt vanuit de gemeente Jules Pollaert via j.pollaert@amsterdam.nl .

 

Iedere week op donderdagmiddag vanaf 16.30 uur is er het KBuurt Uurtje in Buurthuis Bonte Kraai waar iedereen kan aanschuiven die meer wil weten of inbreng heeft. 

 

Het onderwerp Kmidden staat ook de agenda van het aankomende grote bewonersbijeenkomst aka buurtberaad van 16 juli in Evean Henriette Roland Holst, zie www.bit.ly/kbuurtberaad 

 

Op de buurtwebsite 1104enzo wstaat een aparte categorie onder ACTUEEL https://1104enzo.nl/category/actueel/kmidden-cocreatie-project/ waarin aandacht gegeven wordt aan het traject .

 

Op social media wordt gepost en is te volgen via de hashtag #kmiddencocreatie 

 

In het kader van optimale transparantie is onder de oorspronkelijke deelfolder www.bit.ly/KpleinOpslag een nieuwe map aangemaakt en deelbaar gesteld www.bit.ly/kmiddencocreatie  Daarin staat ook de afsprakenbrief www.bit.ly/afsprakenbrief in module C .

 

In de etalage naar de buurt bij buurthuis Bonte Kraai zullen binnenkort ook de afspraken brief en projectinformatie komen te hangen. Nu is daar nog de expositie van het ontwikkel-je-buurt traject te zien.

 

In elke komende editie van KbuurtTV zal aandacht worden gegeven met een apart Katern KmiddenCocreatie. 

 

Nieuws is ook te volgen op de projectwebsite van de gemeente https://www.amsterdam.nl/projecten/kbuurt/ .

 

Ook is er de appgrp ‘’Allemaal Kbuurt’’ waar buurtbewoners aan kunnen deelnemen via de link https://bit.ly/appgroepallemaalkbuurt  en

een aparte facebookpagina www.facebook.com/kmiddencocreatie

Eén reactie op “Gemeente en K-buurt na participatiestaking eens over doorstart”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *