Geld voor collectief zonne-energieproject

Vanaf 10 februari 2014 heeft stadsdeel Zuidoost een subsidieregeling voor collectieve zonne-energieprojecten. Bewoners en of bedrijven die samen een zonne-energieproject voorbereiden kunnen tot € 3.000 aan subsidie ontvangen. Dit is een subsidie op kosten die gemaakt worden om een collectief zonne-energie project van de grond te krijgen. Er wordt maximaal 75% van de kosten vergoed.  Op de komende Algemene Ledenvergadering van de Bewonersbelangenvereniging Kantershof op 18 maart komt Maarten de Bruijn, beleidsadviseur Energie- en Milieuzorg van het stadsdeel, voorlichting geven over deze optie.

Voor wie?
Bij een collectief zonne-energieproject kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bewoners die samen zonnepanelen willen leggen op een groot dak van een ander. Of aan verenigingen van eigenaren die zonne-energie willen installeren op het gemeenschappelijke dak, aan bedrijven die willen investeren in zonne-energie op daken van bewoners of aan bewoners die samen een inkoop van zonnepanelen willen organiseren.

Projecten die mogelijk zijn:

  • VvE-leden die zonne-energie op hun gezamenlijke dak willen leggen,
  • buurtgenoten die zonne-energie op het (grote) dak van een ander willen leggen,
  • straatgenoten die met de hele straat dezelfde zonnepanelen willen aanschaffen zodat het er ook mooi uitziet.

Wat wordt gesubsidieerd?
De kosten voor de voorbereiding van een collectief zonne-energieprojecten kunnen worden gesubsidieerd. Er kan gedacht worden aan: het werven van deelnemers, advies inwinnen en/of een bijeenkomst organiseren. Aanvragers moeten in Zuidoost wonen of hun bedrijf of vereniging hebben. De subsidie geldt niet voor investeringskosten.

Andere voorwaarden
Van subsidieaanvragers wordt verwacht dat zij bereid zijn hun opgedane ervaring en verkregen kennis en kunde te delen met anderen binnen de gemeente Amsterdam. De subsidie staat open tot 15 september 2014 tenzij het beschikbare budget eerder op is. Het stadsdeel heeft € 30.000 ter beschikking gesteld voor deze regeling.

Waarom deze subsidie?
Zowel de gemeente Amsterdam als stadsdeel Zuidoost streven naar een toename van het aantal zonnepanelen op de daken. Zonnepalen zorgen voor minder uitstoot van CO2, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en invloed van stijgingen in de energieprijs.

Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de website van Zuidoost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *