Financiën Carports op orde

Op een aardig bezochte Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren van de carports dinsdag 19 juni in het buurthuis, bleek dat er een eind is gekomen aan de onduidelijke en roerige financiële geschiedenis van de VvE.  Het nieuwe bestuur en de leden van de kascommissie hebben de stukken over de jaren 2007-2010 opgeschoond. Daarbij is gebleken dat de vorige beheerder een kleine 8.000 euro niet verantwoord heeft. Op de vergadering is besloten hem een brief te sturen waarin hij in gebreke wordt gesteld. Ook wordt de kwestie aan de rechtsbijstandsverzekeraar voorgelegd.

De balans en expoitatie over 2011 en de begroting voor 2012 zijn weer op orde en transparant. Het nieuwe bestuur: Christienne van Gelder-Nibte (voorzitter), Klaus Reintjes (secretaris) en Wim Emmelkamp (penningmeester), hebben lering getrokken uit de tekortkomingen van het vorige bestuur en beheerder. Zo worden van de bestuursvergaderingen verslagen gemaakt en afspraken vastgelegd. Bestuursleden en beheerder kunnen de rekeningen inzien. De voornemens beogen de VvE inzichtelijker, overdraagbaar en niet-fraudegevoelig te maken. Als nieuwe leden van de kascommissie werden de bewoners J. van Dantzig en P. Schliehe benoemd.
Over de renovatie van de carports was minder duidelijkheid. Positief is dat de welstandscommissie van het stadsdeel groen licht heeft gegeven.  Er worden nog twee opties voor de renovatie besproken. Ook is nog slechts één offerte van een betonspecialist ontvangen. Geraadpleegde dakdekkers hebben verschillende visies op de renovatie. Er is geen tijdpad voor de renovatie, het bestuur gaat door op de ingeslagen weg. Invullingen als zonnepanelen op de daken en aansluitpunten voor electrische auto’s komen pas later aan de orde.

De website van de VvE is afgesloten, de provider onbereikbaar. Op korte termijn zal de site vervangen worden door een andere.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *