Deadline buurtbudgetten door DB op 1 juli gezet

In de Stadsdeelcommissie 31 mei 2022 werd het gesprek gevoerd over de buurtbudgetten nav signalen uit buurten

Nav de vraag van de vorige keer van Groen Links ( https://1104enzo.nl/uitvoering-buurtbudget-zuidoost-leidt-tot-vragen-in-stadsdeelcommissie/ ) is de  indien datum voor buurtplannen inmiddels verlengd tot 1 juli 2022 (HvdK: er is dan vervolgens een jaar om als buurt het geld ook echt uit te geven) 

VVD: maakt zich zorgen dat geld zou kunnen gaan naar partijen die niet bewoner(s) zijn

Wil zeker weten dat het voor bewoners is, zou ook in zo’n platform graag bijvoorbeeld ook soort een raad van advies zien (als HvdK hebben we die bijvoorbeeld, onze kernenraad, zie https://1104enzo.nl/de-bijsluiter-bij-de-formele-organisatie-stichting-hart-voor-de-kbuurt/  )

GL: welke maatregelen zijn  te nemen  op hun plaats als er gesjoemeld wordt, moeten we dan aanpassingen maken in de regels?

Dagelijks Bestuur ligt toe: 

# De middelen zijn echt alleen voor de bewoners, (niet organisaties met een maatschappelijk doel dus )

# de coördinerende entiteit moet echt van en voor de bewoners zijn

# Er is stedelijk een verordening vastgesteld, daar zitten borgingen in. Dat wijzig je ook niet zomaar

Of dat nog aangepast kan worden is een vraagteken, vanwege de tijd die er nog is. Het dagelijks bestuur zal in ieder geval verdere toelichting sturen aan de Stadsdeelcommissie.

Zie het hele segment op  https://youtu.be/te6MB4Vl-A4

+++++

Hart voor de Kbuurt : https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR666637 is die verordening,  hier ook als Googledoc online gedeeld en opengesteld voor opmerkingen voor iedereen die reacties erop wil geven

, pas op bij het lezen : er staan door de hele tekst heen steeds verschillende secties voor model a, b en c . Voor Zuidoost is model c van toepassing.

(Hart voor de Kbuurt: in de stedelijke verordening daar staat bijvoorbeeld 

# dat het om bewonerscollectieven moet gaan, dus niet om organisaties die door het maatschappelijk verkeer gaan om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken, hoe goed die doelstellingen ook mogen zijn. 

#Per buurt kan er uiteindelijk maar 1 plan worden gehonoreerd. Voor het geval er vanuit een buurt toch meerdere plannen worden ingediend dan is dit het toetsingsmodel om tussen die plannen te kiezen:

 

a) De mate waarin het buurtcollectief breed aantoonbaar draagvlak geniet in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld met publieke bijeenkomsten, media-uitingen en communicatie gedurende het opstellen van de plannen en uitvoering van de plannen zichtbaar gemaakt kan worden;

b) De mate waarin het buurtcollectief beschikt over organisatorische slagkracht;

c) De mate waarin het buurtcollectief aantoont uit welke behoefte het is ontstaan en hoe zij beogen draagvlak te creëren;

d) De mate waarin het buurtcollectief bijdraagt aan zelforganisatie en samenwerking tussen overige bewoners(collectieven);

e) De mate waarin het buurtplan en de hierin voorgestelde activiteiten breed aantoonbaar draagvlak genieten in de buurt;

f) De mate waarin het buurtplan is opgesteld met betrokkenheid van de buurt;

g) De mate waarin de beoogde handelingskosten voor de uitvoer van het buurtplan in verhouding staan tot het beoogde resultaat (prijs-kwaliteit verhouding);

h) De mate waarin uit het buurtplan de ambitie tot gezamenlijk leren tussen buurtcollectief en stadsdeel (ambtelijk) en tussen buurtcollectief en buurt blijkt;

++++

Meer weten/op de hoogte blijven/meepraten?

# kijk op website 1104enzo.nl en abonneer je op berichten hier

# wordt lid van de K-buurt brede appgroep via www.bit.ly/allemaalkbuurt en praat mee

# Kom gewoon eens langs op het K-buurt uurtje, Elke week donderdag 17:00-18:00 in Buurthuis Bonte Kraai en/of via www.bit.ly/kbuurtzoom

SamenSterk ❤️ SamenKbuurt

PS wie meer wil weten van de sstadsdeelcommissie agenda of de hele video van de hele zitting zien:  kijk daarvoor  op de website https://zuidoost.notubiz.nl/   , de url van 31 mei 2022 https://zuidoost.notubiz.nl/vergadering/984106/Stadsdeelcommissie%2031-05-2022

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *