De Flat voor omwonenden

Op dinsdag 28 mei was er een informatieavond over de openbare ruimte en het tijdelijk beheer rond de flat Kleiburg. De grootste zorg van de (aanwezige) omwonenden was niet de aanleg van de parkeerplaatsen in het nu groene park rond de flat, maar de overlast en veiligheid op en rond de toegangswegen naar De Flat.

Overlast
Tijdens de open dagen reden er bijvoorbeeld steeds auto’s op de fietspaden, ondanks de getroffen maatregelen om dat te voorkomen. De angst voor een veelheid aan incidenten en de veiligheid van spelende kinderen tijdens de komende bouwperiode kon niet helemaal worden weggenomen.
Betrokkenen van Consortium De Flat, Woningstichting Rochdale, stadsdeel Zuidoost en de buurtregisseur (politie) werden opgeroepen nog eens goed naar de afsluiting van illegale toegangswegen te kijken.
Op 13 juni 2013 wordt in de Raad de ontheffingsprocedure behandeld vanwege de afwijking van het bestemmingsplan voor de openbare ruimte rond Kleiburg.

Landschappelijke inrichting parkeren
Gezien de gefaseerde ontwikkeling van Kleiburg is het niet mogelijk nu een definitief ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte te maken. Bovendien wordt de situatie heel anders als slechts een flat-deel wordt gerealiseerd.
kleiburg_dienwegparkerenkleiburg_circuitparkerenEr zijn twee voorlopige schetsen gepresenteerd: de Dienweg-en de Circuitparkeren-variant. De eerste ligt aan de serviceweg zo dicht mogelijk bij de flat, de tweede is landschappelijker ingericht met heuveltjes die de geparkeerde auto’s deels aan het zicht onttrekken en waarbij de parkeerplekken niet volledig geasfalteerd zijn.
In beide geschetste voorbeelden moet sowieso meer dan de helft van de bomen gekapt worden en zal voor een voetbalveldje en andere speelplekken een nieuwe locatie moeten worden gevonden. Of op die nieuwe locatie de sociale controle net zo goed geregeld is al in de huidige situatie werd door een buurtbewoner betwijfeld.

kleiburg_parkeerlandschapDe parkeerplekken liggen aan de achterzijde van Kleiburg, de galerijkant van de flat. De toekomstige bewoners van Kleiburg hebben er vanuit hun woningen geen of weinig zicht op. De bewoners van Laag-Koningshoef daarentegen wel. Buurtambassadeurs uit de omliggende flats en wijken zullen als klankbordgroep gaan optreden bij de plannen voor de verdere inrichting van het parkeren en het groen.

Wanneer van start
Rond 1 juli 2013 neemt het consortium het besluit of ze het eerste deel van Kleiburg daadwerkelijk overneemt van Rochdale. Zo’n 100 flats zijn inmiddels verkocht, als verkoop van 70 onherroepelijk is geworden, is dat het startsein voor de verbouw van De Flat.
Het Consortium twijfelt daar niet aan.
Vervolgens begint de verkoop van het tweede deel van de flat. Mochten de resterende delen niet worden verkocht, dan zullen die delen alsnog door Rochdale worden gesloopt.

Consortium De Flat/Kondor Wessels Vastgoed levert de woningen casco op aan de kopers. De nieuwe bewoners bouwen de kluswoningen van binnen zelf af. Vanaf de start komt een tijdelijke parkeergelegenheid achter de eerste twee flat-delen. Die situatie blijft een jaar bestaan. De verkoop van de overige flat-delen is bepalend voor de gepresenteerde inrichting van de openbare ruimte.

Bouwverkeer
Het bouwverkeer komt straks via een nog aan te leggen weg vanaf de Karspeldreef naar Kleiburg. Deze ligt op de locatie waar nu de garage Kleiburg/Koningshoef staat en sluit aan op de bestaande ontsluiting vanaf de Karspeldreef. Deze weg kan pas aangelegd worden na de sloop van de garage. Tot die tijd zal het bouwverkeer via een route langs de Oliepalmstraat gaan die aansluit op de weg achter de garage Kleiburg/Koningshoef en vandaar op de dienweg Kleiburg. Ook de klussers worden via deze routes geleid.

Bewoners vroegen zich af of groot materieel wel via de Oliepalmstraat kan rijden. En hoe de veiligheid geborgd kan zijn voor de momenten waarop de scholen op Kantershof -en in mindere mate Geerdinkhof – in of uit gaan en de kinderen daar overstekend en spelen.
Ook werden nog enkele suggesties voor een handigere toegangsweg gedaan.

Tot slot werd er bij het Consortium, de deelraad en de politie op aangedrongen om de afspraken over veiligheid en overlast op en rond de toegangswegen naar Kleiburg schriftelijk vast te leggen en die met de bewoners te delen in het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur. Ook de handhaving en sancties bij overtreding zouden erin moeten staan.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *