CDA toch in bestuur ZO?

Als de gemeenteraad in september instemt met een aanpassing van de verordening, krijgt het CDA alsnog een zetel in het bestuur, zo meldt het Parool afgelopen dinsdag. De lege stoel in de bestuurscommissie van Zuidoost wordt dan toch ingenomen. De christendemocraten grepen in maart net naast een plek in de bestuurscommissie. De partij kreeg 929 stemmen, acht minder dan de Partij voor de Vrije Amsterdammers.

Na de verkiezingen was geen van de kandidaten van de PvVA van zins de gewonnen zetel in het bestuur in te nemen. Lijsttrekker Jan de Weerd weigerde te verhuizen van Apeldoorn naar Zuidoost en de hekkensluiter op de lijst, Erik van Bennekum, bleek minderjarig.

CDA
Het college stelt nu voor de verordening op de bestuurscommissies zo aan te passen dat een zetel die niet kan worden bezet vanwege een tekort aan kandidaten, automatisch overgaat naar de partij met de meeste stemmen onder de partijen zonder zetel. Deze regeling geldt landelijk voor kleine gemeenten met minder dan zesduizend inwoners en een gering aantal raadsleden.

Opmerkelijk is dat het college voorstelt de reparatie met terugwerkende kracht uit te voeren. Tegen het besluit kan bezwaar worden aangetekend, maar de kans op een proces lijkt klein. Eerder spraken alle fracties in de bestuurscommissie in Zuidoost hun steun uit voor het opvullen van de vacante zetel.

Dagelijks bestuurder Emile Jaensch reageert verheugd: ‘Het was geen goed nieuws voor de democratie dat een partij die deelneemt aan de verkiezingen, er niet in slaagt een veroverde zetel in te nemen. Dat probleem wordt nu opgelost. Het is goed dat er straks weer dertien leden in de bestuurscommissie zitten die kunnen waken over de belangen van de bewoners en bedrijven in Zuidoost.’ Bron: Parool, Patrick Meershoek

Voor de verkiezingen van maart 2014 bestond de fractie van het CDA in Zuidoost uit Henk de Boer, Leonard Grijpma en Hans Res. Op de website of Facebookpagina van het CDA Amsterdam is geen actuele informatie te vinden over de mogelijke zetel en wie die zou gaan vervullen. Foto: Stembureau Koornhorst in maart 2014

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *