Campagne ‘K-buurt Aardgasvrij’ van start

Streven is dat in 2040 alle woningen in Amsterdam van het aardgas af zijn. In de K-buurt zijn er diverse flats en sub-buurtjes die nog op het aardgas zijn aangesloten. Het doel is die op termijn allemaal  Aardgasvrij (AGV) te maken. Dit is onderdeel van de TransitieVisieWarmte van de Stad Amsterdam.

De gemeente Amsterdam werkt in samenwerking met energiebedrijven, corporaties en bewoners aan een plan voor de nog aardgasvrij te maken flats en wijken in de K-buurt. Het is de bedoeling dat dit plan waar mogelijk in 2030, maar uiterlijk in 2040 is uitgevoerd.

De campagne door en voor de buurt is bedoeld om de bewoners van de K-buurt in te lichten over aardgasvrij wonen en hun zorgen over het proces en de nodige inspanningen daarnaartoe op te halen.

De campagne ‘K-buurt aardgasvrij’ wordt gevoerd door een algemene buurtbrede campagne, en specifieke acties voor die buurtjes en flats waar nog aardgas wordt gebruikt. Beter isoleren en energie besparen is ook onderdeel van de voorlichting.

De gemeente is een samenwerking aangegaan met buurtcollectief Hart voor de K-buurt om met deze campagne, groepen bewoners te kunnen bereiken die anders niet bereikt zouden worden. Voor Hart voor de K-buurt is het belangrijk dat de energie transitie samen met bewoners wordt uitgevoerd, in plaats van dat het bewoners ”overkomt”.

Voor de campagne zullen onder meer de buurt paaltjes worden ingezet, goed zichtbaar bij binnenkomst in elk sub-buurtje. Er wordt rekening gehouden met corona en de beperkingen die dat levert.

De algemene campagne loopt tot eind december.

Zie www.1104enzo.nl/kbuurtaardgasvrij voor de laatste informatie.

De informatie wordt verder gedeeld via K-buurt TV (www.kbuurt.tv) en via diverse andere communicatie kanalen die de buurt heeft.

De AGV campagne is een samenwerking tussen buurtorganisatie ‘Hart voor de K-buurt’, Stichting !Woon en de Gemeente Amsterdam. De K-buurt is een van de ontwikkelbuurten in Amsterdam die een voortrekkersrol vervullen bij het werken naar Aardgasvrij buurten. De K-buurt is één van de eerste Amsterdamse buurten waar de gemeente samen met alle energiepartijen, woningeigenaren en bewoners, onderzoekt hoe men dat kan realiseren. Het is uniek dat een buurtorganisatie zich op op deze manier inzet om samen met de gemeente en !Woon, de bewoners te betrekken en in te lichten. De campagne ‘K-buurt Aardgasvrij’ zal tot eind december gaan duren.

Wie meer wilt weten over het aardgasvrij project in de K-buurt kan terecht op de webpagina www.1104enzo.nl/kbuurtaardgasvrij en op social media zoeken op de hashtag #kbuurtaardgasvrij.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *