Buurtpreventie Kantershof

Op woensdag 29 november 2017 van 20.00 uur tot 21.15 uur werd een WhatsApp-buurtpreventiebijeenkomst gehouden in de Bijlmer Drie-basisschool voor bewoners van Kantershof. Andere WhatsApp-groepen in de wijk worden opgeroepen zich te melden om samen informatie uit te wisselen of samen te werken.

De heer Leloux voerde het woord namens WhatsApp-groep Buurtpreventie Kantershof samen met mevrouw Horstmanshof van BBV Kantershof, waarbij ook de buurtregisseur Gerard Lokhorst aanwezig was om vragen te beantwoorden en adviezen te geven.
Er is een presentatie gegeven door de heer Leloux welke ook is opgestuurd naar alle leden van de groep. Hierin wordt aangegeven wat het doel en nut is van een buurtapp. Aanmelden via e-mail.

Buurtregisseur Gerard Lokhorst vertelde naar aanleiding van vragen over te plaatsen camera’s in de openbare ruimte dat gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuidoost geen middelen daarvoor hebben of willen inzetten.
Op de vraag of de bewonersbelangenvereniging iets kon betekenen in een gezamenlijke privé-aanschaf van (beveiligings)camera’s zei voorzitter mevrouw Horstmanshof dat er eerst minimaal 50 extra leden zich moeten aansluiten bij de WhatsApp-groep.
Deze WhatsApp-groep roept andere beheerders op zich te melden bij hen of bij bewonersbelangenvereniging Kantershof.
Samenwerking en uitwisseling van gegevens wordt zeer op prijs gesteld.

Bewoners niet gehoord
Zijn er bewoners die geen gehoor vinden bij de politie al er een verdachte situatie plaats vindt, wil Lokhorst dat graag horen. Ook filmpjes, foto’s van zulke situaties ontvangt hij graag in de mail. Maar wat je ook doet: bel eerst 112! En geef het dan pas door in de WhatsApp-groep.

Daarnaast werd een melding besproken over een ingezonden bericht naar Kantershofenzo.nl, waarin een autodiefstal werd gemeld met de vraag voor getuigen en camerabeelden. Kenteken en naam en huisnummer van bewoner zijn inmiddels gecommuniceerd. De melding is op de meldingslijst van de WhatsApp-groep gezet, mochten deelnemers die daar iets meer over hebben gezien, of camerabeelden mochten hebben, maar niet aangesloten of bekend zijn bij de redactie van Kantershofenzo.
Getuigen kunnen zich melden bij de politie of de bewoner, als die alsnog bekend is of wordt.

Op de vergadering kwam ook een alternatieve WhatsApp-applicatie naar voren. De website link is www.veiligebuurt.nl. Mogelijk kan die applicatie een toevoeging of vervanging zijn voor de WhatsApp-groep(en) op Kantershof, maar dat vergt enige studie en tijd om te zien wat de voordelen en/of nadelen daarvan zijn.
Het voorstel is vooralsnog dat er geen “buitenstaanders” worden betrokken die daardoor mogelijk kennis verkrijgen over de persoonsgegevens van onze deelnemers en dat die kennis daarover alleen tot de eigen groep beperkt dient te blijven. Als er vrijwilligers zijn die e.e.a. daaromtrent willen bestuderen, dan zijn die van harte geroepen om hun kennis, ervaring en tijd daaraan te besteden en e.e.a. daarover aan de groep te melden.
Tijdens de bijeenkomst kwamen allerhande thema’s aan bod.

Van beveiliging van woningen en tuinen werd een positieve discussie gevoerd hoe het beste huis en haard te beveiligen tegen inbrekers.
Er was een levendige discussie tussen buurtbewoners, politie en anderen en ideeën werden met elkaar uitgewisseld wat mogelijk is en hoe we elkaar kunnen versterken in ons streven een leefbare wijk te creëren.
De heer H. Broens, bewoner en deelnemer met huisnummer 257, heeft zich aangemeld als medebeheerder van de WhatsApp-groep, om zodoende continuïteit te waarborgen, in geval de huidige beheerder om welke reden dan ook daar tijdelijk, of niet meer toe in staat zou kunnen zijn. De medebeheerder kan dan ook deelnemers toevoegen e.a. wijzigingen aanbrengen etc.

Het verzoek vanuit de organisatie aan de leden is gedaan om de persoonsgegevens nog even na te kijken en dhr. Leloux per e-mail te laten weten wat er gewijzigd dient te worden. Ook of de leden nog steeds toegevoegd zijn aan de groep of er nog deel van uitmaken. Er is niemand verwijderd, maar het kan gebeuren dat deelnemers met het opschonen van de app, zichzelf onbedoeld uit de groep hebben verwijderd. Er zijn vooralsnog geen afmeldingen om die reden gedaan.

Er hebben zich 14 nieuwe deelnemers aangemeld. Hun deelname is inmiddels verwerkt en zijn zij aan deze WhatsApp groep toegevoegd. De bijgewerkte contactlijst is opgestuurd naar alle leden. De stand is op dit moment 85 deelnemers en 69 woningen (er zijn soms meerdere deelnemers per woning).

 

 

Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Meindert Leloux
Meindert Leloux
15 december 2017 13:21

Harrie, Goed dat jullie dit initiatief mede hebben opgepakt en gecommunicieerd. Een paar opmerkingen. Voor zover het mijn gesprekken met de BBV betreft, zouden zij de waarschuwingsborden, waarvan je een voorbeeld kan zien op het voorblad van de presentatie, alsook op de website http://www.informatiebord.nl, mee gaan financieren op voorwaarde dat… Lees verder »