Buurten maken eigen plan en bieden dit aan

Deze week had Amsterdam Zuidoost een democratische primeur in de stad Amsterdam: plannen per buurt van onderop gemaakt, aangeboden aan de stadsdeelcommissie.

Bewoners-buurt-aanpak-plannen zijn een initiatief vanuit de gemeenschap zelf, van onderop. De plannen zijn opgesteld door middel van semi- gestandaardiseerde interviews met (een vertegenwoordiging van) het lokale buurtplatform. In een groot aantal van de buurten zijn actieve bewoners, verenigd in het buurtplatform. Een buurtplatform is het netwerk van actieve samenwerkende bewoners per buurt.

Het initiatief voor de bewoners buurt aanpak plannen werd gevormd in de aanloop naar ‘’de week van het Masterplan Zuidoost’’ voorjaar 2023 over ‘het belang van community based werken’. Dit initiatief hoopt daaraan bij te dragen.

In 2021 is vanuit de gemeenschap initiatief genomen en is door buurtplatformen Zuidoost een visie voor ‘’een buurtplatform-van-onderop in iedere buurt’’ aan het dagelijks bestuur en de kwartiermakers van het Masterplan Zuidoost aangeboden. www.bit.ly/notitiebuurtorganisatieinelkebuurt  Het is een weg die gelopen wordt. Dit is een stapje op die weg. De hoop is dat het, naast verbeteringen in de buurten, ook bijdraagt aan een andere dynamiek waarin de samenwerkende netwerken van actieve bewoners per buurt, die zich vaak met ziel en zaligheid inzetten voor mens, buurt en stad, daarin beter kunnen bijdragen aan een beter Zuidoost.  

In de plannen wordt ingegaan op zaken die bewoners vaak direct raken, zoals ‘welke puisten in de buurt echt snel opruimen om het zogenaamde ‘’broken window effect” tegen te gaan’ . Een online en transparant schouwen rooster (bewoners en ambtenaren lopen samen door een stukje van de wijk en noteren wat gemaakt moet worden) als grote wens van alle buurten. Welke plannen liggen er eigenlijk nog op de plank om uitgevoerd te worden?.  Ook is er ‘adopteer een buurt/ adopteer een ambtenaar’:  buurten die aanbieden dat ambtenaren die veel achter een bureau zitten een dag in de wijk meelopen.

Een aantal van de onderwerpen zijn ook over de buurten heen in een ‘’bovenligger’’ opgesomd op Zuidoost niveau met de gevraagde acties van de stadsdeelcommissie: www.bit.ly/bovenliggerbuurtplannen  

Maandag 8 mei hadden de buurten die een plan maakten een ontmoeting met leden van de stadsdeelcommissie Zuidoost en de gelegenheid die te bespreken. De dag erna zijn de plannen in de vergadering van de stadsdeelcommissie aangeboden zodat de plannen officieel bij de zogenaamde ingekomen stukken’ van de stadsdeelcommissie komen.

Op stedelijk niveau loopt een proeftuin buurtplatformrecht vanuit de coalitie van buurten Amsterdam. In deze stedelijke proeftuin wordt door een negental buurten stadsbreed, in samenwerking met de Gemeente, gewerkt aan de implementatie van een nieuw buurtrecht, het buurtplatformrecht, om meer en beter gebruik te kunnen maken van de inzet en energie van actieve samenwerkende bewoners.

In Zuidoost is zich een coalitie van buurtplatformen Zuidoost aan het vormen. Deze is onderdeel van de coalitie van buurten Amsterdam. De coalitie van buurtplatformen Zuidoost heeft o.a. gezorgd dat dit jaar – voor het eerst – door bijna heel Zuidoost per buurt een door bewoners zelf georganiseerde nieuwjaar proost werd georganiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *