Brede steun voor K-buurt buurtbudget plan

Op de  grote bewonersbijeenkomst van 7 juli werd door Hart voor de K-buurt het buurtbudget plan toegelicht. De aanwezigen werd gevraagd of ze zich daar in konden vinden door een geelgroen blaadje omhoog te steken bij ‘ja’, of een rood blaadje bij ‘nee’.  Uit de zaal bleek brede steun en draagvlak.

Hart voor de K-buurt is al geruime tijd bezig met het buurtbudget dat alle buurten in Zuidoost is aangeboden volgens het zogenaamde Community Model. Er is een plan  bij stadsdeel ingediend ‘Samen Sterker’ na zo uitgebreid mogelijke interactie met de buurt

Het is bedoeling van deze ronde buurtbudget dat de bewoners, doordat ze zich beter gaan organiseren, in een betere positie komen ten opzichte van de gemeente. https://youtu.be/KO8Y2gQId8Y

Er zijn heel veel goede ideeën opgehaald in de Kbuurt. In een breed consultatief participatief proces is gekomen tot een plan dat inzet op versterking en ondersteuning van alle 24 woonkernen die de ruggengraat vormen van de bewoners zelforganisatie K-buurt en voor versterking van 6 focusgebieden die de meeste uitdagingen kennen en het meest gemeenschapskracht versterking kunnen gebruiken om zo samen sterker te worden als K-buurt. 

 

Tevens wordt op 3 onderwerpen de buurt brede samenwerking versterkt: 

# Senioren via samenwerking tussen de seniorencomplexen en de seniorenzorg-kanjers van de buurt.

# Kids/Jeugd doordat meerdere flats uitwisselingen gaan doen en daarin samenwerken, ook met andere stakeholders in de buurt.

# Duurzaamheid doordat er ook rondom dat thema zelf-organisatie gaat plaatsvinden. o.a. ter ondersteuning van een Kbuurt wijk transitie hub.

 

Dit alles wordt ondersteund door buurtplatform Hart voor de K-buurt, die ook veel investeert in de samenwerking met gemeente en de stem van de buurt daar wil laten landen. En zo ook de vele andere goede ideeën en wensen die zijn ingebracht en ingezameld de afgelopen 6 maanden wil helpen gerealiseerd te krijgen.

De brede buurt was uitgenodigd voor 7 juli en dit agenda punt was van te voren breed gecommuniceerd.

Details van het plan zijn te vinden in https://bit.ly/kbuurtbudgetplan en meer details over het hele proces zijn onder andere te vinden op deze buurtwebsite  in de categorie ‘’Kbuurt budget en verbeteringen’’ https://1104enzo.nl/category/actueel/buurtverbetering-en-budget/ 

Hart voor de K-buurt vindt het belangrijk dat we transparant leren werken in Zuidoost. Vind daarom op www.bit.ly/logboekbuurtbudgetkbuurt een overzicht van alles wat er met het buurtbudget wordt gedaan.

Wie meer wil weten kan bijvoorbeeld ook naar het wekelijkse Kbuurtuurtje komen, iedere donderdag 17.00-18.00 uur in buurthuis Bonte Kraai.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *