Bomenschouw in Kantershof

Begin deze week heeft een groepje bewoners van Kantershof met vertegenwoordigers van het stadsdeel een korte bomenschouw in onze wijk gehouden. Het stadsdeel is namelijk van plan een aantal bomen (platanen, eiken, berken) te kappen of te kandelaberen. Dat laatste betekent: zodanig veel terugsnoeien dat er een omgevingsvergunning voor nodig is. Omdat er veel bezwaarschriften tegen deze plannen ingediend zijn, heeft het stadsdeel met een deel van de bewoners op het stadsdeelkantoor gesproken en met een deel van hen een schouw gehouden. Ook de Bewonersbelangenvereniging Kantershof was hierbij aanwezig.

Binnenkort wordt duidelijk wat het vervolg zal zijn, of en wanneer er een hoorzitting komt. In het recente verleden zijn er in de wijk veel bomen gekapt of gekandelaberd, zie de foto’s.
Het stadsdeel zou niet van plan zijn de bewuste bomen (bij de nummers 304, 355, 358, 386, 511, 511-569 (eiken langs de Kantershofweg) op deze wijze te kandelaberen, maar ‘minder rigoreus’. Bij het kandelaberen van de bomen zou het stadsdeel onvoldoende toezicht hebben gehouden op het bedrijf dat de snoei uitvoerde. Bij de herbestratingswerkzaamheden eind vorig jaar zijn door het bestratingsbedrijf wortels van platanen doorgezaagd. Daarom zouden deze bomen (bij nr 386) nu gekandelaberd moeten worden. Ook hier was sprake van onvoldoende toezicht en communicatie.

Argumenten
De gemeente heeft als argumenten voor de kap of het kandelaberen van de bomen gegeven: te groot voor de locatie, overlast, mogelijk risico voor fundering, te dicht op de erfgrens. De bewoners die in bezwaar zijn gegaan vinden deze argumenten onvoldoende steekhoudend. Overlast zou bestaan uit eikels in de tuin of schaduw. Sommige tuinen zijn uitgebreid waardoor eerder ‘overlast’ wordt ervaren. Bomen die er al 45 jaar staan zouden nu ‘te groot’ zijn. Na de storm van juli 2015 is de gemeente bang geworden voor omwaaiende bomen en aansprakelijkheid voor schade. De protesterende bewoners vinden dat de bomen door ze te kandelaberen beschadigd en misvormd worden en op termijn juist gekapt dreigen te worden omdat ze langzaam afsterven.

Voor bewoners speelt ook mee dat recent al veel bomen gekapt zijn vanwege de ondertunneling van de A9, ook langs de het Geerdinkhofpad en de Provincialeweg. De gemeente is inmiddels volgens de bomenverordening verplicht voor elke gekapte boom er een terug te plaatsen. Waar en wanner dat gebeurt is echter niet duidelijk.[nggallery id=147]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *