‘Bomen Kleiburg moeten blijven’

Een aantal bewoners van DeFlat (Kleiburg) heeft via Facebook het initiatief genomen voor bijsturing van de plannen voor de openbare ruimte rondom DeFlat. Zie hieronder hun bericht:

‘Het Dagelijks Bestuur van de Stadsdeelraad Zuidoost gaat binnenkort een besluit nemen over de inrichting van de openbare ruimte rond Kleiburg – voor alle 4 fases! De plannen zijn in een vergevorderd stadium, terwijl er inspraak is geweest door een heel beperkte groep belanghebbenden/omwonenden en ook nog onder erg strikte voorwaarden. Om plaats voor 500 auto’s te maken zullen volgens de plannen onder andere de prachtige bomen voor Fase 1 sneuvelen. Wij kunnen nu al zien hoe een kaalslag als deze eruit ziet – kijk maar naar de ruimte voor Fase 2. Wil jij je stem nog laten horen? Een petitie met het verzoek om de plannen te herzien, en alle bewoners van het hele gebouw (fase 1 t/m 4) te betrekken, is nu in de maak. Alle (toekomstige) bewoners die willen, kunnen een handtekening zetten.
Hoe kan je dit doen? Er zijn twee manieren: dit kan op 13 november tijdens het klusfeest van KWV. Of je stuurt een email waarin jij je steun betuigt voor het behouden van de bomen en de wens om 500 parkeerplaatsen op een andere manier te realiseren, aan Steven: bomenkleiburg@gmail.com

Verder kan je ook een schriftelijke reactie aan de Stadsdeelraad sturen, dit moet voor 26 november, naar: Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuidoost/ Inspraak Ontwerp Openbare Ruimte Kleiburg/Postbus 12491/1100 AL Amsterdam. Zie de website van Stadsdeel Zuidoost, onder bekendmakingen/concept ontwerp openbare ruimte Kleiburg.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *