Bijlmerweide opnieuw beplant

De werkzaamheden in de Bijlmerweide zijn nu in de fase van herinrichting. De eerste vijf bruggen – aan de kant van de manage – zijn klaar en langzaam maar zeker wordt richting de A9/Gaasperdammerweg gewerkt. Het herbeplanten gaat binnenkort van start.

Beplantingsplan
Eind september is over de herinrichting van het park gesproken. Vertegenwoordigers van het stadsdeel, de aannemer en van de Adviesgroep Waterberging Bijlmerweide en van de Stichting Natuurontwikkeling Bijlmerweide waren daarbij aanwezig. Na het bestuderen van kaarten is het hele gezelschap te voet de gehele Bijlmerweide doorgetrokken. Vele ideeën en mogelijkheden werden ter plekke besproken en becommentarieerd. Buitengewoon efficiënt dus.
De Adviesgroep Bijlmerweide heeft een overzicht van alle voorstellen gemaakt als uitgangspunt voor Hans Straver, ontwerper openbare ruimte bij het stadsdeel, die met zijn collega’s daarmee aan de slag is gegaan. Dat resulteerde in het volgende plan.

Uitgangspunten
• Er wordt, een enkele uitzondering daargelaten, gewerkt met inheemse soorten.
• Er komt een geleidelijke overgang van open terrein, naar half open en dichte bosschages.
• De bosschages worden (gedeeltelijk) aangelegd met doorn- en besdragende struiken die de vogelstand bevorderen.
• Daar waar de paden de woonwijken verlaten en de Bijlmerweide binnengaan, wordt als markering een treurwilg geplaatst.
• “Fruit en noten voor iedereen”: er worden op diverse plekken fruit- en notenbomen geplant.
• Afhankelijk van de ligging wordt bijvoorbeeld “mengsel schaduw”, “mengsel zand” of “mengsel prik” aangeplant.

Amfibiepoelen
Op twee plaatsen, tegenover de ingang van de schooltuinen en in het ‘bereklauwenveld’ worden amfibiepoelen aangelegd. Deze poelen staan niet in verbinding met open water, waardoor de larven van kikkers en padden niet door vissen opgegeten worden. Ze worden uitgegraven tot zo’n 50 centimeter onder het grondwaterniveau en hebben een bodembreedte van een meter of 10. De hellingshoek van de oevers varieert. De oevers waar de zon op staat (de noordoever) is wat minder steil (1 op 8) dan de zuidoever (1 op 5).

amfibieenkaartOp de tekening wordt de amfibieën-poel bij de schooltuinen aangeduid met de pijl. Een bijzonder element is het vlonder dat er overheen gelegd gaat worden. Via het vlonder kan je aan de overkant van de poel komen en aan de kant van de schooltuinen komt een plateau waarop de kinderen met schepnetjes aan de slag kunnen.
Bij het voetbalveld is te zien hoe er met verschillende mengsels gewerkt gaat worden: gras om op te voetballen, daaromheen bloemrijk grasmengsel en verder langs de zomen de mengels “schaduw” en “bes”.

Bos
In het meest zuidelijke deel van de Bijlmerweide, tegen de A9 aan ligt nu een open veld met daarop veel natte veengrond. Er staat een hek omheen vanwege verraderlijk drijfzand en ter bescherming van met name kinderen en honden. Over een jaartje, als het water er voldoende uitgelekt is, wordt er rondom een open veld een klein bos aangelegd. boskaart
Het bos heeft ook de functie van geluidsscherm en kan een hoeveelheid fijnstof opvangen. De boomaanplant bestaat uit elsen, essen, zomereiken, walnoot, tamme kastanje en hazelnoot.
Op de tekening hiernaast is ook de tweede amfibiepoel te zien. Deze wordt iets groter dan de eerste. Met behulp van “stobben”, de onderste stukken van omgezaagde bomen, worden er overwinterplaatsen voor diverse dieren (oa.ringslangen) gecreëerd.


Tot slot

Wat voor veel gebruikers van de Bijlmerweide begon als afbraak begint nu de contouren te krijgen van een veelzijdiger gebied met nieuwe mogelijkheden voor mens en dier.

Dit – iets ingekorte – artikel is geschreven door Reynout van der Poel, namens de Adviesgroep Waterberging Bijlmerweide en eerder in het Geerdinkhofbulletin verschenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *