Bijeenkomst over inbraakpreventie

Op woensdagavond 29 november om 20.00 uur is er voor de bewoners van Kantershof een informatieve bijeenkomst over inbraakpreventie. Inbraken en pogingen tot inbraak vinden nog steeds regelmatig plaats in Kantershof. Doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk na te gaan op welke wijze we met elkaar inbraken en andere vormen van criminaliteit kunnen voorkomen. Aan deze bijeenkomst zal onze buurtregisseur Gerard Lokhorst deelnemen.

Een van de manieren om inbraken te voorkomen, is de oprichting van een whats-app groep, waartoe medebewoner Meindert Leloux inmiddels het initiatief heeft genomen. Voor deze whats-app groep hebben zich tot nu toe 63 bewoners aangemeld.

Tijdens de bijeenkomst zal een presentatie worden gegeven over het correcte en effectieve gebruik van de whats-app applicatie.  Bewoners zullen de gelegenheid krijgen vragen te stellen en suggesties van aanpak voor te stellen. Ook bewoners, die al een eigen whats-app groepje hebben opgericht, zijn van harte welkom. Het is nuttig dat de aanpak en werkwijze van whats-app groepen dezelfde is en dat communicatie tussen de groepen afgestemd kan worden. Dit is nodig om zo effectief mogelijk te kunnen optreden.

De avond gaat niet alleen over whats-app. Het gaat er ook om wat we zelf voor maatregelen kunnen nemen om het de crimineeltjes zo lastig mogelijk te maken.

Locatie:        Bijlmerdrie-school, Kantershof 641/642. Dit is de school met de rode daklijsten naast serviceflat Koornhorst. (ingang is aan de kant van de toegangsweg voor auto’s en fietspad).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *