Bezems vegen schoon

Het schoonhouden van stoepen (in Kantershof) is in principe de eigen verantwoordelijkheid van elke bewoner. In de praktijk is het voor een gemeente namelijk niet mogelijk om alle stoepen bladvrij te houden, schrijft Benno van Dam, beheercoördinator van stadsdeel Zuidoost aan de Belangenvereniging Kantershof. Deze had het stadsdeel gevraagd hoe het nu zit met het vegen van de stoepen in onze wijk.

Van Dam schrijft: ‘Bewoners worden geacht de toegang tot hun perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk te houden. In Zuidoost worden straten, straatgoten en de openbare ruimte rondom seniorencomplexen wel meegenomen. In het verleden was er een bepaling in de model-APV van de VNG met als strekking dat iedereen zijn eigen stoep moest schoonvegen. Deze bepaling is inderdaad geschrapt. Maar niet omdat bewoners niet meer verantwoordelijk zijn, maar omdat de bepaling niet handhaafbaar was.

Mocht er ondanks dit uitgangspunt onverhoopt (te veel) bladafval op de stoepen in uw buurt blijven liggen, dan kunt u hiervan een melding maken bij het stadsdeel. Dit kunt u doen bij het Meldpunt Openbare Ruimte via onze website of -op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur- telefonisch via 14 020.’

De Belangenvereniging Kantershof merkte in een brief aan het stadsdeel op dat: ‘De bepaling dat iedereen zijn eigen stoep moet vegen is enige tijd geleden geschrapt. Aan de andere kant worden de stoepen op Kantershof niet geveegd door het Stadsdeel en voor een deel kunnen de veegwagentjes er ook helemaal niet bij.’

Kortom: ieder moet zijn eigen stoep vegen en bij te veel rommel het stadsdeel bellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *