Bewonersbijeenkomst K-midden traject: vernieuwend en op stoom

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het K-middentraject: alle woningen, gebouwen, voorzieningen, openbare ruimte en verkeersstromen in de Kbuurt in plaats van al die lege grasvelden die er nu zijn. In een gezamenlijk werkgroep (=co-creatie) van deskundigen van de gemeente en de Kbuurt zijn in 2021 allerlei ideeën en voorwaarden verzameld in een ontwikkelstrategie die nu uitgewerkt worden in een Stedenbouwkundig Plan van Eisen.  Dat moet eind dit jaar klaar zijn.

Op 21 juli gaf de werkgroep een  update bijeenkomst over de stand van zaken. Daarbij wordt niet klein gedacht: waarom de OBA Next niet in de Kbuurt? Zet een parkeerhub neer, bijv. rechts van de Kwikfit en zorg voor tijdelijke invulling van het plein voordat er gebouwd gaat worden en een internationale prijsvraag.

En maak van de wijk een transitie van woonwijk naar ook leef en werkwijk,  maak een energietransitie hub (voor info en service voor de energietransformatie), zorg voor kwalitatieve restaurants en ruimten voor lokale ondernemers  (al heb je dat niet meteen in de hand), een tof groot buurthuis en vooral veel woningen voor jongeren zodat gemeenschap banden en zorg-gemeenschappen in stand kunnen blijven. In plaats van de oorspronkelijke ‘muur’ van appartementen aan de Karspeldreef (zogenoemde ‘ontbijtkoek’) zijn nu kleinere appartementsgebouwen in het groen gepland. Betaalbaarheid staat daarbij hoog in het vaandel. Aan het de voormalige parkeergarages zal het eerst gebouwd worden, Daarna aan de torens in het groen en de meer complexe locaties aan het plein. De buurt wil echt zo snel mogelijk de extra woningen erbij. 

Alle betrokkenen bij het traject zijn trots op de bereikte resultaten en loven vooral het pionierskarakter en de samenwerking met de ambtenaren die zich echt inzetten voor een beter Kraaiennest: een dergelijke samenwerking tussen gemeente en buurt is echt nieuw en brengt meer ambitie en elan naar K-buurt. Om tijdelijk invulling te geven aan het plein bij de Bonte Kraai wil de buurt (en de gemeente) ondernemers vestigen in containers. Dit traject loopt echter al twee jaar zonder zichtbare voortgang. En dan is het wel zuur om te zien dat er binnen no time een GGD-locatie uit de grond kan worden gestampt. Ook is een sportdome in aantocht waar niet om gevraagd is maar op zich wel het urban sports gehalte kan stimuleren . Belangrijk voor de buurt is dat plaatsing van die dome niet de bouw in de weg gaat kunnen staan en dus niet op een bouwkavel komt. Onderzocht wordt een locatie naast de Atletiekbaan en naast Kleiburg.

Internationale Prijsvraag?

Mogelijk komt er een prijsvraag voor het ontwerp van de openbare ruimte en pleinomgeviong. Hier zitten naast voordelen, ook voor de gemeente  haken en ogen aan die nog moeten worden onderzocht.

Hieronder enkele opmerkingen van de aanwezigen:

 • Denk ook aan woningen en faciliteiten voor ouderen; maak de jongerenwoningen meer verspreid door de wijk; denk ook aan woongemeenschappen; 
 • denk aan materiaalgebruik (duurzaamheid is belangrijk); 
 • praat ook met het ROC  zoals in Holendrecht over het begeleiden van jongeren; 
 • denk ook aan verbeteren van voet- en fietspaden, zoals naar het Gaasperpark; 
 • laat het maken van het financiële plaatje niet alleen aan de gemeente over; ga van een advies op aanvraag naar ook een agenderende rol; 
 •  ga eerdere belangrijke documentatie in het Engels vertalen, dit wordt internationaal, zorg voor goede vindbaarheid op Google; 
 • pas op met afspraken met woningcorporaties, die hebben soms bepaalde rechten,zorg dat je niet daarin ineens ”overvallen” wordt met afspraken die dan al vast liggen, maak het ook daar een cocreatie traject
 • let op branchering van winkels in de plint (praat met winkeliersvereniging). 
 • denk aan de fasering van het buurthuis, zodat we niet zonder een buurthuis zitten. (Eerst tijdelijke huisvesting aan het plein bouwen waar het buurthuis in kan ?)
 • Als de ingang van Kameleon weer naar de voorkant van het gebouw gaat  en de straat daar voor verkeer wordt afgesloten, hou dan rekening dat er aanpassingen moeten worden gedaan aan weg en wegen net om bij Kruitberg te komen
 • Het idee om alle bruis op het plein te concentreren en zo ook meer rust in de rest van de buurt te creëren wordt omarmd. Maar reserveer / geef dan wel plek aan bijvoorbeeld Cafe Aquarius  zodat die kan verhuizen.

De presentatie van 21 juli 2021 staat online op www.bit.ly/21juli2022kmiddencocreatie Deze presentatie is niet volledig zonder de mondelinge toelichting (Zie deze video van de live stream)

meer weten? Kijk op www.1104enzo.nl/kmiddencocreatie of www.amsterdam.nl/kbuurt

PS de afbeelding bij dit bericht is alleen een schets en concept. Kijk voor alle updates van de werksessies en het traject op de link Kmidden op deze website.

#kmiddencocreatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *