Terugkoppeling Kmidden Sessie 3 over o.a. locatie parkeer/mobiliteitshub en starterswoningen

In 2021 is de buurt samen met de gemeente bezig geweest om een ontwikkelvisie voor de buurt te maken die nu te zien is in www.bit.ly/ontwikkelstrategiekmidden . De volgende stap is om daar nog dit jaar een Stedenbouwkundig plan van te maken. Daarin werken een team van buurtbewoners samen met het team van de gemeente. Van iedere bijeenkomst wordt een kort videoverslag gemaakt. 

Hier het verslag van de derde bijeenkomst met daarin

          Locatie parkeer/mobiliteitshub

         Starterswoningen

          Betaalbare ondernemersruimten

          Kbuurt ruimtelijke ontwikkeling, groen en de  torentjes in het groen

Locatie Parkeer / mobiliteits hub

Voor de parkeerhub zijn er in deze afgelopen bijeenkomst 5 plekken onderzocht. Het veld tussen kempering en kouwenoord, Het lege veld direct naast plein en buurthuis, een deel van de kavel waar nu de GGD staat, de parkeerplek bij de kleiburg flat verhogen en de kavel langs de metro naast de kwikfit. Er is tijdens deze bijeenkomst besloten dat de kavel bij de kwikfit de voorkeur heeft. Die locatie spreekt het meeste aan omdat daar flexibel gebouwd kan worden. Ook is die locatie het meest multifunctioneel, de parkeerhub kan dan namelijk onder andere gebruikt worden bij piekmomenten van de moskee en kerk op te vangen, en door de bewoners van de laagbouw en de ktorens die al een enorme parkeer tekort ervaren. En het kost geen bouwvolume op andere plekken waar gebouwd gaat worden, daar kunnen dan dus meer woningen en voorzienigen komen

 

Extra Starterswoningen voor jongeren van de buurt

Over 300 van de 500 extra starterswoningen is er nu een beslissing genomen dat ze aan het plein worden gebouwd. Het zal een mix zijn van starterswoning en woningen uit het middensegment. De bedoeling is dat de starterswoningen aan het plein, één van de eerste bouwproject zal zijn. Dit om de jongeren van de buurt zo snel mogelijk een plek te bieden maar ook om het plein alvast te laten bloeien. De overige 200 extra starterswoningen zullen op de overige kavels worden verdeeld. Er is nog geen besluit genomen over welke dat precies zullen zijn.

Er is verder nog eens benadrukt dat de betaalbaarheid van de woningen de hoogste prioriteit heeft voor de buurt. Hoewel we het liefst betaalbare woningen willen, zijn we aan het onderzoeken hoe we de kwaliteit van het wonen in zo een starterswoning zo hoog mogelijk kunnen houden. Eén van de mogelijkheden is om woningen te bouwen met een hoog plafond en waar de bewoner meerdere perspectieven heeft. Ook zal er extra aandacht worden besteed aan de collectieve ruimten om de woningen heen.

 

K-buurt in het Groen en torentjes in het groen

Tijdens deze bijeenkomst zijn we met elkaar het gesprek aangegaan over de manieren waarop wij het groen willen laten terugkomen in het stedenbouwkundig plan. Het groen is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van en voor de buurt. De werkgroep kijkt daarom ook naar de mogelijkheid om een workshop te volgen over de verschillende soorten groen die er zijn en op welke manier deze vorm kan worden gegeven in de k-buurt en aan te sluiten bij de ideeën die er al zijn bij bijvoorbeeld het GroenplatVorm. De komende tijd zal hier meer aandacht aan worden besteed.

 

Betaalbare ondernemersruimten

Niet in de video maar wel kort behandeld zijn de uitgangspunten van de ondernemer ruimten. Flexibele ruimtes zijn voor startende ondernemers die flexibel inzetbaar zijn. Denk daarbij aan ruimtes voor creators, zoals een studio. Maar ook collectieve plekken waar zzp-ers kunnen werken. Hierbij is het een prioriteit dat de ruimten betaalbaar zijn, toegankelijk zijn en blijven voor de ondernemers van de buurt. Daar is ook al extra geld voor gereserveerd.

 

Andere videoverslagen zijn te zien op www.kbuurt.tv , playlist Kmidden

 

Wie meer wil weten, 

DEZE DONDERDAG 21 JULI UPDATE BIJEENKOMST KMIDDEN https://1104enzo.nl/donderdag-21-juli-update-bijeenkomst-k-midden/

# kijk op website 1104enzo.nl en abonneer je op berichten daar, met name categorie https://1104enzo.nl/category/actueel/kmidden-cocreatie-project/ 

# wordt lid van de K-buurt brede appgroep via www.bit.ly/allemaalkbuurt 

# Kom gewoon eens langs op het K-buurt uurtje,  Elke week donderdag 17:00-18:00 in Buurthuis Bonte Kraai en/of bij corona via www.bit.ly/kbuurtzoom 

 

SamenSterk ❤️ SamenKbuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *