Bestuursvoorzitter bezoekt Vluchtgarage

Voorzitter van de Bestuurscommissie (BC) van Zuidoost, Muriël Dalgliesh, bezocht dinsdag parkeergarage Kralenbeek, ofwel de Vluchtgarage. Hier hebben ruim honderd (114?) meest uitgeprocedeerde asielzoekers een tijdelijk onderkomen gevonden. De voorzitter wil zich op de hoogte stellen van de situatie en sprak met bewoners en betrokkenen die de vluchtelingen helpen. Later voerde zij in De Salon in Kikkenstein een gesprek met leden van Platform K-buurt.

Dalgliesh was onder de indruk van de omstandigheden in de garage (deels parkeergarage, deels kantoren). ‘Het ziet er erbarmelijk uit’, merkte ze op. ‘Je weet het wel, maar als je het zo ziet is het wel moeilijk.’ Volgens de planning van het stadsdeel wordt de garage in december gesloopt. Een eerder aangekondigd onderzoek naar asbest gaat niet door. De vluchtelingen zouden dan uiterlijk 28 november uit de garage moeten. Voor deze uitzetting is toestemming van de burgemeester nodig. Mogelijk geeft hij of de rechter die niet, bijvoorbeeld omdat er geen concrete bestemming voor de locatie is na de sloop.

Gebonden
‘Er is een landelijke oplossing nodig voor deze schrijnende situaties’, aldus Dalgliesh over de problematiek van uitgeprocedeerden. ‘Wij zijn aan handen en voeten gebonden’. De voorzitter heeft een brief aan burgemeester Van der Laan gestuurd waarin de BC de argumenten voor sloop (en ontruiming) uiteen zet. Het Platform K-buurt bepleit een bewoners- of buurtbrief waarin de BC hen op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Een van de klachten van omwonenden is dat brandweer, politie en ambulances met sirenes en lawaai uitrukken voor wat dan later vaak een kleinigheid blijkt te zijn.

Nationaliteit
Een rondgang door de Vluchtgarage leerde dat de verschillende bewoners ruimtes naar nationaliteit gecreëerd hebben: een Soedankamer, Somaliëkamer enzovoort. Ook zijn er meerdere provisorische keukens waar de groepen voor zichzelf koken. Voorheen bij één grote keuken leidde dat tot spanningen vanwege de verdeling van voedsel en uiteenlopende voorkeuren. Het aanbod van de hoeveelheid voedsel wisselt nogal. De overheid wenst hier geen rol in te spelen.

Oplappen
Er is geen structurele zorg, alleen bij incidenten wordt een zieke ‘opgelapt’. Ook komt dokter Co die de documentlozen al jaren bijstaat, soms langs. Bij het overleg in Kikkenstein gaf stadsdeeladviseur Openbare Orde en Veiligheid de heer Augusto De Campos Neto aan dat nader naar de zorg (medische en psychische) gekeken zal worden. Ook zullen de sanitaire voorzieningen (er zijn geen douches) en hygiëne onder de loep worden genomen. De lekkages worden waar mogelijk aangepakt.

Hoe dan ook wil de BC voorkomen dat er spanningen ontstaan, bijv. door voedseltekorten. Ook is er weinig elektriciteit. Regelmatig valt de stroom uit. Iemand kan bijv. een elektrische waterkoker voor de helft vullen, of een lamp aandoen. Beide kan dan niet, dan slaan de stoppen door.

WMO-Adviesraad
De voorzitter van de BC had een brief van de WMO-Adviesraad, gedateerd 30 juni, over de problematiek in Kralenbeek nog niet onder ogen gehad. Mw Dalgliesh zal nog op deze brief reageren.

Kempering
De toekomst van Parkeergarage Kempering, naast de moskee, is nog onduidelijk. Er wordt door het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer nog onderzoek gedaan naar een tijdelijke ‘groene’ bestemming. Het kantoorgedeelte wordt inmiddels bewaakt en er komt een antikraak-groep. De bestuurlijke notitie over de parkeergarages Kralenbeek en Kempering wordt na behandeling in de Bestuurscommissie aan Platform K-buurt ter beschikking gesteld.

Platform K-buurt heeft diverse mogelijkheden voor ‘Kasbah Kempering’ aangedragen, zoals organisatie-verzamelgebouw, Bijlmer Museum, fietsenmaker, leerwerkplekken, Park & Ride Plus, klusgarage en stadstuinen op het dak. Het gebouw biedt ook een alternatief voor de 35 huurders van een beschermde parkeerplaats in garage Kralenbeek. Winkeliers van de Kameleon willen het gebouw graag behouden voor verschillende doeleinden.  Op een zoveelste grasveld zitten bewoners niet te wachten.

vlucht1vlucht2vlucht3vlucht4

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *