Bestuurscommissie in K-buurt

De bestuurscommissie Zuidoost vergaderde dinsdag 12 december in de Bonte Kraai. Iwan Leeuwin was dagvoorzitter en liet allereerst de video van de gemeente over het Nieuw Bestuurlijk Stelsel na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.  Bekijk hier de video. Bewoners kwamen aan het woord, en er waren presentaties van en gesprekken met de Politie, Rijkswaterstaat en Gemeente over tunneldak en geplande omliggende bebouwing. Meer dia’s en foto’s verderop in het artikel.

Bewoners aan het Woord
Waarom in het item over deze vergadering in de Echo werd vermeld dat het om een participatiebijeenkomst over het tunneldak zou zijn en of een Bestuursvergadering op Locatie als deze niet eerder en breder gecommuniceerd kon worden door het stadsdeel. Bewonersorganisaties kunnen het dan eerder communiceren met hun achterban.
Leeuwin: ”Wat betreft de inrichting van het tunneldak is alles sinds maart 2012 geïnventariseerd en het stadsdeel heeft een mailbestand van alle contactpersonen bij bewonersorganisaties. De nieuwe bewonersvereniging Nellestein vroeg opgenomen te worden o.a. als gesprekspartner rondom de bouwplannen tussen Nellestein en het tunneldak.

In gesprek met de politie
Danny van den Berg en Dennis Stroetinga, teamchefs Bijlmer en Gaasperdam, verhaalde over het feit dat de criminaliteitscijfers het landelijk gemiddelde volgen (een dalende lijn, cijfers waren niet beschikbaar) en dat er zorg was over jeudgroepen (12-16 jaar). Daar werd niet alleen repressief tegen opgetreden, ook is er overleg met en voorlichting op scholen – liefst zo jong mogelijk -, bij ouders (eenoudergezinnen), inzet straatcoaches.
Opmerkingen over aangiftes die geen follow-up kregen worden onderzocht. Politie: ‘Helaas moeten we prioriteiten stellen als het gaat om (direct) onderzoek nav een aangifte. Op dit moment is de wachttijd om aangifte te doen ca. twee dagen. Online kan altijd direct en op gemelde zgn. high impact crimes wordt direct actie ondernomen.’
Een wekelijkse spreekuur in elke buurt wordt onderzocht naar de mogelijkheden.

Ontwikkelingen dak A9
Lammert Postma van Rijkswaterstaat toonde een film van IXAS van de start van de bouw van de Gaasperdammertunnel tot en met de nieuwe verbindingsbogen. Een opmerking uit het publiek dat er bij de tunnelmonden meer verontreinigde lucht zo zijn, pareerde Postma met: ‘Bij de tunnelmonden is het juist minder dan het was, alleen ter hoogte van het IKEA-parkeerterrein wordt dat wat meer.’

Roy Berents (Ruimte en duurzaamheid Gem Amsterdam) liet zien wat er tot nu toe is bedacht en ingebracht voor de inrichting van het tunneldak en de geplande woningbouw tussen dak en naastliggende woonwijken.

[nggallery id=193]

Berents: ‘Ergens in 2019 zal de planvorming verder gestalte krijgen en worden geïnteresseerde personen en (bewoners)organisaties er breed bij betrokken.’
Waarbij nogmaals de oproep uit het publiek kwam om bewoners er bij te blijven betrekken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *