Beekje in ‘Van Stigtpark’

In het groengebied rond de flats Gouden Leeuw en Groenhoven komt een meanderend beekje. De komende tijd zal dit gebied tussen de Bijlmerdreef (metro), het Ganzenhoefpad, het Strandvlietpad en Geerdinkhof drastisch worden aangepakt. Dat is om verschillende redenen nodig: verbetering van de waterhuishouding, herstellen van verzakte paden en tuinen en tegengaan van autoverkeer in het park.

Bewoners van deze torenflats hebben de plannen aangegrepen om te pleiten voor een naam voor het gebied: het Joop van Stigtpark. Van Stigt was de architect van Groenhoven en Gouden Leeuw en overleed eind 2011.

De Stichting Prettig Wonen Gouden Leeuw zet zich in om Van Stigt, die tot aan zijn sterfbed betrokken bleef bij de Gouden Leeuw, in ere te houden. Deze wens wordt ondersteund door zijn familie.

De flats van Groenhoven en Gouden Leeuw zijn inmiddels als ‘jong monument’ voorgedragen. Joop van Stigt huldigde de principes van het structuralisme en ‘de menselijke maat’. Het resultaat is een reeks woningen waar de meeste bewoners trots op zijn en die een geheel eigen plek op de Amsterdamse woningmarkt innemen.

Het park werd door van Stigt gebruikt voor zijn ‘fabriek op de bouwplaats’: door het beton ter plaatse te maken werd bespaard op de transportkosten.

Kijk hier voor meer informatie en om eventueel de petitie digitaal te ondertekenen. Er zijn ook foto’s van Van Stigt te zien, van de bouw van de flats.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *