Bebouwing K-plein verder weg

HART VOOR DE K-BUURT Gisteravond heeft de bestuurscommissie Zuidoost onverwacht maar unaniem besloten een helder signaal aan de Centrale Stad te geven: De K-buurt verdient een hart! De zitting was tot op het laatste moment spannend. Er is zwaar door bewoners voor geknokt. Flyerteams zijn langs de torenflats en door de wijken gegaan. Moslims en christenen hebben er samen voor gebeden. Social media werd ingezet om mensen op te roepen voor buurtbijeenkomsten.

Bewoners zijn de straat opgegaan en in een ‘Hart’ gaan staan. De actiegroep HartVoorDeKbuurt werd in een Notitie verkeerd aangehaald als zouden hun wensen passen in de opzet van het ontwerpbestemmingsplan, maar hebben zich niet uit het veld laten slaan. En bewoners hebben de Bestuurscommissieleden in een lobbytraject consistent gewezen op hun taak ‘de ogen en oren’ te zijn voor de Centrale stad.

Die rol van de bestuurscommissie werd gister waargemaakt doordat alle partijen zich schaarden achter een motie van GroenLinks en een amendement van Onafhankelijke Partij ZuidOost. Daarmee wordt de Centrale Stad duidelijk gemaakt tegen de plannen te zijn om het gebied rond metrostation Kraaiennest te bebouwen volgens het verouderde ‘Stadstraat’ principe. En de wens van bewoners voor een stadsdorpkern te honoreren. En georganiseerde actieve bewoners te betrekken bij de verdere planvorming.

Bewoners willen dat hun K-buurt niet enkel een voorraad woningen is maar een  leefgemeenschap. De K-buurt is een hele bijzonder buurt: etnisch zeer divers en veel huishoudens kennen een zwakke sociaaleconomische positie. Juist hier is het belangrijk dat leefbaarheid de inrichting van de Openbare ruimte bepaald, en niet financiële doelstellingen zoals Leges werven de meest bepalende factor zoals het OntwerpBestemmingsplan beoogde.

Youtube: Hart Kbuurt,  Facebook: zoek op ‘kplein’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *