Aanvragen laptops en wifi-hotspots voor thuisonderwijs mogelijk

Nu de scholen gesloten zijn, stelt de gemeente als noodmaatregel laptops beschikbaar aan leerlingen die niet beschikken over de juiste middelen om onderwijs op afstand te volgen.  Zo kunnen ook deze leerlingen thuisonderwijs volgen en contact houden met hun docenten en klasgenoten. Waar nodig zorgt de gemeente ook voor internettoegang. De laptops en hotspots worden via de scholen in bruikleen gegeven.

De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk leerlingen te helpen. Daarom vragen we scholen ook om eerst eigen oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door eigen laptops uit te geven of door samen te werken met particuliere initiatieven. Amsterdamse scholen kunnen daarnaast alleen gebruikmaken van de gemeentelijke regeling en geen beroep doen op de landelijke regeling van OCW via Sivon.

Het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) inventariseert per school in het basisonderwijs de vraag naar laptops. Het Samenwerkingsverband VO doet dit voor het voortgezet onderwijs. Schooldirecteuren of schoolbesturen kunnen hun vraag via hen doorgeven.

Verdeelsystematiek

Aangezien de vraag om laptops en hotspots groter is dan het (eerste) aanbod, zullen niet alle scholen het gevraagde aantal laptops ontvangen. We geven voorrang aan scholen op basis van het aantal leerlingen met een risico op onderwijsachterstand. Ook wordt in het primair onderwijs in eerste instantie uitgegaan van één device per gezin.

MBO

De Amsterdamse MBO-instellingen hebben aangegeven de vraag intern of via een andere regeling op te lossen. Als dat niet lukt, kunnen de mbo-scholen dit aangeven bij de gemeente en een aanvraag doen bij de gemeente via bovenstaande regeling.

Contactpersonen:

  • Voor schooldirecteuren- of besturen vo: Joost Verdonkschot, SWV Amsterdam, e-mail: j.verdonkschot@swvadam.nl, telefoon: 06 4181 6629
  • Voor schooldirecteuren- of besturen po: Ruben Wedekind, BBO, e-mail: r.wedekind@stwt.nl, telefoon: 06 4961 0662
  • Voor mbo: Jessica de Jong, gemeente Amsterdam, e-mail:  jessica.de.jong@amsterdam.nl, telefoon: 06 1482 5426

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *