Vruchtbare hoorzitting over participatie

In de K-buurt, Bonte Kraai, werd zaterdag een openbare hoorzitting gehouden over participatie: werkt participatie wel en werkt het voor iedereen evenveel? Wat levert zo’n dag nu op? Hieronder een indruk van eerste reacties van zowel de drie onderzoekers https://youtu.be/XRJV6Kb6iEM, als van Dirk de Jager, lid van het Dagelijks bestuur Zuidoost: https://youtu.be/iNSO9zDzEe0

De eindbevindingen komen over een week of drie, dit zijn eerste impressies

De Onderzoekers:

Amma Asante

1 ) mensen willen serieus genomen worden, willen wel meedoen, maar niet voor spek en bonen. Ik hoor teveel de overheid manipuleert, is niet sensitief, heeft een eigen agenda, het is meer een ‘’afvinklijst’’, er is machtsonevenwicht. Er moet dus veel meer werk gestopt worden in het vertrouwen. Als het proces eerlijk is en mensen hebben het gevoel eerlijke kansen mee te doen dan accepteren mensen ook dat het niet precies kan worden zoals ze zelf denken dat het zou moeten zijn. Teveel gehoord dat men het proces niet eerlijk vond.

 2) De neiging van Zuidoost, waar ik zelf vandaan kom, is om te doen alsof het uniek is, ik kom vandaag problemen tegen die je overal tegenkomt. Wel is de multiculturele gehalte zo hoog  dat je hier echt meer energie in moet stoppen in een proces waar iedereen aan kan meedoen. De klachten zijn hetzelfde, de oplossing zal hier wel anders moeten zijn

3) Je hebt een veranderende populatie, de gentrification die inzet, mensen met meer kapitaal komen de buurt in. Dat levert nogal een uitdaging voor de participatie. Omdat deze mensen beter ‘’bureaucratisch geletterd’’ zijn, meer de overheid snappen en dus makkelijker zo’n proces ingaan. Dat spanningsveld moet je echt centraal stellen. Die druk gaat de komende 20 a 30 jaar gewoon door. Oud en nieuw, hoe breng je dat samen en vind en gebruik vormen die niet al bij voorbaat groepen op voor- of achterstand zet.

Annemiek Rijckenberg

1) Er zijn mensen in de buurt die zeggen ‘’we hebben kennis’ Erken dat nou en werk daarmee. bijvoorbeeld door de financiële ruimte te scheppen dat bewoners zelf iets ontwerpen, maar je kunt ook denken aan iets als een buurt-academie, waardoor inzet zich vertaald aan iets wat je op je CV kunt zetten en daarmee betere kansen in de toekomst

2)Er is wantrouwen aan beide kanten, dat blijkt uit het feit dat mensen specifieke voorbeelden aanhalen.

3)De veelheid aan culturen. Zorg voor processen waarin zoveel mogelijk belangen worden verenigd in plaats van te gaan naar ‘’grootste gemene delers’’ uitkomsten (ïets waar iedereen het wel mee eens is, maar eigenlijk ook niemand echt blij van wordt )

4)De Hengel metafoor [HvdK: De overheid ziet participatie te vaak als een aparte hengelactie om een mening of input op te halen] Zie participatie niet als steeds eenmalige ophaalsessies maar als een continue proces van buurtbouwen, en volgen wat er met je input gebeurt,

Menno van der Veen

1)gehoord: maak nu eens gebruik van onze kennis als buurt, begin eens met te veronderstellen dat de buurt het zelf kan en waar dat niet het geval is, vul dan aan als overheid . Nu gaat het teveel omgekeerd…de overheid heeft alles eigenlijk gedaan en de burger mag nog iets zeggen over de brugleuning. Wat kan de buurt aan kennis, ervaring optrommelen. Draai het om.

2)Spreek mensen aan op en met manieren die hun past, ipv  1 vorm die ook te vaak juist de professionals/ambtenaren goed past. Denk bijvoorbeeld cabaret, beeldende kunst…Wees flexibel gedurende zo’n proces qua methoden

3)Een knelpunt: mensen worden vaak niet erkend als sleutelfiguur of als namens of voor een achterban sprekend, en alleen als ‘’enkel individu’’. De overheid moet leren omgaan dat er mensen zijn die zich inzetten niet alleen voor hun eigen belang maar voor algemeen belang, en niet over hun hoofden met iedereen heen communiceren en daarmee doen alsof ze niet bestaan, en daarmee hun rol ontkrachten. Terwijl ze juist in staat zijn een stem in te brengen van anderen die dat misschien moeilijker kunnen. Daarmee krijg je ook de achterban mee, en versterk je het sociaal weefsel in de buurt. Denk aan het platform gehandicapten, Denk aan een samenwerking van pinkstergemeente en Moskee die samen opkomen voor de reli-belangen.

Eerste reactie van Dirk de Jager aanwezig als Dagelijks Bestuur (DB) Stadsdeel Zuidoost

Groot deel van de dag meegemaakt en de verhalen aangehoord

Goed de manier waarop dit gaat..iedereen gelegenheid gegeven

Ook goed dat en hoe het wereldkundig werd gemaakt

Ik heb veel kritiek gehoord, dat er kritiek is op hoe proces K-midden gegaan is

ook dingen gehoord die wel goed zijn gegaan

Nu niet mijn tijd voor detail maar ik haal hieruit  waardevolle punten om samen verder te komen.
als DB ook een goed idee om niet alleen onderzoek te ontvangen wat is gedaan in opdracht van het stadsdeel door de HvA, maar ook een wat juist eigenlijk op verzoek van de buurt werd geïnitieerd (Opm HvdK: door de UvA en het onderzoeksconsortium R-Link)

Die onderzoeken komen nu bij elkaar

Ik stel me voor dat we daarmee dan kijken ‘’hoe gaan we het straks beter doen’’

Het Hart moet kloppend gemaakt worden

Ik zie veel kansen

En dan niet alleen in stenen maar ook sociaal

Er zijn hier veel mensen die heel veel doen en waar veel kracht zit, en liefde voor buurt en voor elkaar.

Dat is een mooie basis.

Al eerder gezegd, Drie dingen echt heel belangrijk bij de verdere voortgang

1)VERTROUWEN: alleen als er vertrouwen is, in het proces en in elkaar, kunnen we verder

ik constateer dat dat vertrouwen er nu niet is. dat moet eerst hersteld worden. Dat doe je niet door erover te praten. dat doe je door samen dingen te doen. We moeten eerst zorgen dat we een situatie krijgen waarin we dat vertrouwen kunnen gaan herstellen

2) RUIMTE : als overheid de ruimte geven. Dat staat niet alleen in coalitieakkoord, daar geloven we als DB ook echt in. Meer ruimte betekent dat onze rol als overheid meer gaat naar ondersteunend zijn. Hoe we dat gaan doen, daar moeten we wel moet elkaar helderheid over gaan scheppen. Dat is een proces dat moeten we met elkaar doormaken.

3) SAMENWERKING. Samenwerking is zowel binnen een buurt, als de buurt met de overheid , maar ook met externe partijen en partners zoals de woningbouw corporatie, politie, welzijnsorganisaties.

We moeten de komende tijd een proces in, nadat we de uiteindelijke bevindingen hebben ontvangen, om dat vorm te geven zodat het iedereen goed past, niet van boven opgelegd. Tot zover Dirk de Jager. 

Van de diverse opslag media, streams etc. willen we van iedere bijdrage ook een net apart filmpje maken. Iemand tijd en zin om mee te helpen?

Sowieso dank aan iedereen die meewerkte, inclusief de ambtenaren die op hun vrije zaterdag kwamen opdagen om bij te dragen, zo ook de onderzoekers van HvA, en UvA en R-Link, PBAZO voor de faciliteiten, Stadsblad Echo dat ze onze oproep op de voorpagina plaatsten, Jeet en Laura voor de logistieke en andere ondersteuning, Dirk de Jager, en natuurlijk alle bewoners!

SamenSterk SamenKbuurt…

Samen bouwen we de buurt van de toekomst, op een manier die maximaal bewoners bereikt, betrekt en bedient met als doel: Gewoon de beste buurt van Nederland worden. 1104 Rocks!

Foto: Ronald Blonk

Buurtnetwerk/collectief van bewoners en organisaties van de K-buurt zoals Bewonersorganisaties en -commissies, OpenAteliers ZO, Herensoos, Cirkel van Harmonie, Moskee Taibah e.a geloofsgenootschappen, buurtwerkers, buurtambassadeurs, e.a. organisaties en individuen,contact: HartVoorDeKbuurt@gmail.com , 0651084879 en zie ook blog: www.hartvoordekbuurt.blogspot.nl en https://www.facebook.com/HartVoorDeKbuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *