Vergunning aan Amsterdam Open Air was ongeldig

Op de site van de Raad van State is de uitspraak bekend gemaakt over de tijdelijke omgevingsvergunning die door het stadsdeel is verleend (namens het college van b&w) inzake Amsterdam Open Air 2017. De uitspraak blijkt gelijk te lopen met twee vorige uitspraken van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Kort gezegd, het besluit tot verlening van de tijdelijke omgevingsvergunning wordt vernietigd (lees: het mocht niet), maar de Stichting Natuurbescherming Zuidoost werd weer niet-ontvankelijk verklaard voor de betreffende korte periode.

De redactie vroeg aan de drijvende kracht achter de stichting, Hetty Litjens, om een toelichting. Dit schrijft ze: ‘Het blijft een aparte uitspraak. Mijn Stichting blijft onontvankelijk voor de duur die is aangegeven. Maar het besluit van het bestuur werd tegelijk nietig verklaard. Dat is nu al de derde keer dat zoiets gebeurt. Om dit besluit nietig te verklaren heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State besloten om mijn stichting voor de tijd  van een half jaar vóór het festival in 2017 onontvankelijk te verklaren. Maar de Afdeling stelt zich wel in de plaats van mijn stichting en verklaart mijn beroep gegrond, het besluit van het bestuur wordt nietig verklaard en de kosten moeten terugbetaald worden.

Er klopt iets niet
Mijns inziens is dit een manier van de Raad van State om aan te geven aan het bestuur dat er iets niet klopt met de vergunningverlening in Zuidoost. Maar ik vrees dat de gemeente dit weer eigenzinnig zal interpreteren en gewoon door zal gaan met het verlenen van omgevingsvergunningen.

De gemeente is intussen wel bezig met een herziening van het evenementenbeleid. Ik heb via een WOB-verzoek om toezending gevraagd van de onderzoeken van de gemeenten over schade aan bodem en ecologie, maar die heb ik nog steeds niet ontvangen. De gemeente blijft de wet en de belangen van burgers dus tegenwerken.

Geen besluit? Geen beroep
Voor festival Amsterdam Open Air 2018 is door het bestuur geen besluit bekendgemaakt na de hoorzitting van de bezwarencommissie. Dat betekent dat je niet op de normale manier in beroep kunt gaan tegen een niet bestaand besluit. Maar de wetgeving heeft gezorgd voor een andere mogelijkheid, namelijk een direct beroep, een beroep tegen het uitblijven van een besluit. De gemeente reageert niet op mijn ingebrekestellingen en aanmaningen om een dwangsom te betalen. Daarvoor zal dus weer een rechtszaak gevoerd moeten worden, waarvan nu al duidelijk is dat die het bestuur zal dwingen om de dwangsom te betalen en het besluit nietig zal verklaren. En dan zijn we weer een jaar of drie verder. Zo rommelt de gemeente jaar na jaar maar door.

Intussen zal de crisissituatie in het land naar alle waarschijnlijkheid tot gevolg hebben dat grote festivals dit jaar en mogelijk komende jaren verboden zullen worden. De festivalorganisatoren kennen het risico en zij zullen dat risico zelf moeten opvangen. Zij doen er verstandig aan om zelf hun aanvragen in te trekken.

Mijn vermoeden is dat de onderzoeken aangeven dat er aantoonbaar schade is aan het Gaasperpark door festivals en dat men daarom de rapporten niet wil vrijgeven.’ Foto: afzetting voor afsluiting park voor festival.

2 reacties op “Vergunning aan Amsterdam Open Air was ongeldig”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *