Tunnelpark of Brasapark? Inrichting vordert…

Het planten en van bomen en struiken op het tunneldak van de A9 vordert gestaag. Neem eens een kijkje, als je er nog niet geweest bent. Er lopen prachtige fietspaden dwars over het park en wandelpaden op het park zelf. De AGG (Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg) voert nu met de gemeente in plaats van Rijkswaterstaat en IXAS overleg over diverse losse eindjes, zoals het fietspad langs de Kromwijkdreef dat nu ineens ophoudt. De plots overleden Roy Ristie was ‘als zelfbenoemde bemoeiburger’  ook als parkmaker betrokken bij het nieuwe park. Het was Roy’s wens om het nieuwe park Brasapark te noemen. Tot nu toe staat Tunnelpark op nummer 1. Een goed idee?

Inmiddels zijn er verschillende werkgroepen gevormd die druk bezig zijn met het parkmaken. Hieronder een update van Sam Franklin, Parkmaker & Coördinator Groen in de Buurt:

De werkgroep Groen werkt aan een voorstel voor de bewonerstuin. Er wordt niet alleen een tuinontwerp geschetst maar vooral ook nagedacht over de programmering, nieuwe vormen van beheer en hoe samen zo een plek te organiseren.

De werkgroep Sport is al flink gegroeid met deelnemers uit diverse sportdisciplines.  Samen hebben zij het park een aantal keren bezocht en de parkvelden verkend. Op woensdag 22 december organiseert de werkgroep  een eerste ontwerpsessie.

De werkgroep Kunst & Cultuur en Diverse Activiteiten werkt aan een activiteitenplan met daarin ook het plan van Roy Ristie om mensen te verleiden het park te bezoeken. We verzamelen nog ideeën voor mogelijke activiteiten en evenementen in het komende jaar. De beste ideeën worden uitgewerkt en natuurlijk georganiseerd. Op vrijdag 17 december is de volgende bijeenkomst.

Het projectteam Gaasperdammertunnelpark werkt ondertussen aan een verdere opdrachtformulering rondom kunst en cultuur in het park. Daarmee willen we met bewoners werken aan hoe kunst en cultuur een plek in het park geven. Verder werken we ook aan een horeca plan.

In het begin van het nieuwe kalenderjaar organiseren we een nieuwe algemene parkmakersbijeenkomst waar we met elkaar de verschillende ideeën en voortgang kunnen bespreken. Helaas maken het Covid 19 virus en de pandemiemaatregelen het lastig om bij elkaar te komen dus we bezinnen ons over hoe we de bijeenkomst organiseren.

Ben je nog geen actief lid van de parkmakersgroep?

Heb je wel een plan voor een activiteit of  zin om mee te helpen met de verdere inrichting en openstelling van het park?

Sluit je dan aan bij de parkmakersgroep of een van de werkgroepen. Aanmelden kan altijd via  tunnelpark@amsterdam.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *