Terugkoppeling over gesprek aanstelling Interim Masterplan

Beste bewoners en community-partners,

Naar aanleiding van onze mail over het gebrek aan transparantie over de aanstelling van de interim programmadirecteur voor Masterplan Zuidoost vond afgelopen donderdag overleg plaats met Masterplan Zuidoost over het proces van werving & selectie.

Hierbij waren aanwezig burgemeester Femke Halsema, wethouder Marjolein Moorman, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing, Wim van der Kamp en Michel Idsinga van de stadsdeelcommissie, Pearl Steffens namens het programmateam, het ondersteunend team van Gemeente Amsterdam, stedelijk directeur Mavis Carillho en René de Beukelaer (OM) namens Alliantie Masterplan Zuidoost. Namens onze initiatiefgroep waren Stephany Biezen en Waltoo Dors aanwezig samen met adviseur Dionne Abdoelhafiezkhan.

Tijdens het overleg, dat wij als positief hebben ervaren, kwam het volgende aan de orde:

  • Het profiel voor de interim – programmadirecteur wordt openbaar gemaakt, zodat iedereen die voldoet aan het profiel kan solliciteren;
  • De beoogde selectiecommissie die overwegend uit gemeente en alliantie zou bestaan, wordt aangepast naar een commissie met twee vertegenwoordigers vanuit de systeemwereld (gemeente/stadsdeel Zuidoost/Alliantie) en twee vertegenwoordigers vanuit de leefwereld (stadsdeelcommissie en community);
  • De vertegenwoordiger vanuit de community zal worden gekozen op basis van aanmelding en ervaring met werving – en selectie en/of (verander)management, waarna een loting plaatsvindt. Dit zullen wij als initiatiefgroep organiseren;
  • Streefdatum voor aanstelling van de interim-programmadirecteur is 1 oktober 2023.

Onderdeel van de opdracht van de interim – programmadirecteur is het doen van een evaluatie van Masterplan Zuidoost. Wij hebben tijdens het overleg en in een aanvullende mail aangegeven dat de community het essentieel vindt dat er een onafhankelijke evaluatie plaatsvindt over:

o   Governance, organisatiestructuur en -cultuur van de programmaorganisatie;

o   Hiërarchie en samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de programmaorganisatie;

o   Sociale veiligheid binnen programmateam en de gehele programmaorganisatie;

o   Uitvoering, output en outcome van ambities en bijbehorende doorbraken;

o   Omgang met belangen van programmaorganisatie, alliantiepartners en bewoners

o   Geldstromen en besteding van budget per ambitie;

o   Wijze waarop invulling is gegeven aan participatie en inclusie van bewoners;

o   Communicatie intern en extern.

Voorts hebben we aangegeven dat de voorwaarden voor de commissie van wijzen dienen te worden aangepast. Met name het punt dat de leden geen groepen mogen vertegenwoordigen, is een struikelblok. Hierover vindt op 30 augustus vervolgoverleg plaats.

Zodra wij het definitieve profiel en de procedure voor werving- en selectie van de interim – programmadirecteur hebben ontvangen, zullen wij dit delen. Samen met een aanmeldformulier voor degenen die interesse hebben om deel te nemen aan de loting voor een vertegenwoordiger vanuit de community voor de selectiecommissie.

Hartelijke groet,

Community-leden

Initiatiefgroep

Braien Candelaria, Kwame Agyapong-Ntra, Marisa Lisse, Maureen Hubbard, Obaa Yaa Adu Amankwah, Otas Elum, Rea Biekman, Stephany Biezen, Waltoo Dors, Zeluma Saling

Adviseurs

Jerry Afriyie, Dionne Abdoelhafiezkhan

+++++++++++++++++++++++++++++++

Meer lezen over de ontwikkelingen van Masterplan Zuidoost van de afgelopen periode? kijk dan op https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/

Meepraten over ontwikkeligen? Er is een appgroep, lid worden kan via de link www.bit.ly/praatmeeovermasterplanzuidoost

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *