Rapportage 2020 Stichting HartVoorDeKbuurt

DE JAARRAPPORTAGE 2020

Het inhoudelijk jaarverslag 2020 is de verantwoording van de Stichting HartVoorDeKBuurt aan de buurt.  Dit is te downloaden via www.bit.ly/bestuursverslag2020hvdbuurt

Het financieel jaarverslag 2020, de jaarrekening, is te downloaden via www.bit.ly/jaarrekeninghvdk2020

Van de activiteiten van Hart voor de K-buurt is een beeldverslag gemaakt om een impressie te geven wat de buurtorganisatie zoal doet. Dat beeldverslag is te vinden via www.bit.ly/beeldrapportage2020hvdbuurt  .

DE KASCOMMISSIE

Ook goed om te weten:  Onze raad van actieve kernen-en-bewonerscommissies heeft op haar bijeenkomst van 28 januari twee leden afgevaardigd als Kascommissie.  Johnny Jacobus uit Switi Wonen en Irma Hindorie van ‘S Gravendijkdreef. Hier hun bevindingen:

HET BUURTBUDGET

En dan is er het buurtbudget.  De rapportage daarvan omvat 2 jaren; 2019 en 2020.

Wat is met al die middelen en al die zorg-energie uit de buurt gedaan? Een gedetailleerd beeld rapportage van de hele periode 2019/2020 subsidie staat in https://bit.ly/beeldrapportagebuurtbudgethvdk20192020 

Enhttps://bit.ly/ de financiële rapportage? Wordt het niet tijd voor organisaties in Zuidoost om meer transparant gaan werken (En de overheid overigens ook!)?

We zetten daarom de hele boekhouding gewoon online. BOEM. Laten we dat nu gewoon eens doen! https://bit.ly/kostenplaatsrapportagehvdk 

DE CONTROLEREND ACCOUNTANT

De goedkeurende verklaring van de controlerende accountant https://bit.ly/accountantsubsidiecontrolehvdk20192020 ‘, waarin onder andere

”Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

[…]

Naar ons oordeel is de subsidieverantwoording van Stichting HartVoor Dekbuurt inzake het project Plan Buurtontwikkelplatform Hart voor de Kbuurt in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld en zijn de opgenomen kosten besteed aan activiteiten zoals vermeld in artikel 4 van de Subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Oost

++++

We bespreken dit op het buurtberaad van 6 juli 2021.

Als u vragen heeft kunt u ons ook altijd rechtstreeks bereiken, bijvoorbeeld via HartVoorDeKbuurt@gmail.com

Had het beter gekund? Natuurlijk.  Altijd. Maar we zijn bere- trots, en velen met ons in de buurt op wat we samen met velen hebben kunnen doen voor mens, buurt en stad. Want dat was uiteindelijk het doel. We denken dat het alle inzet van zovele mensen en middelen meer dan waard is geweest en het experiment ‘’buurtbudget’’ waarde voor alle investering heeft opgebracht. Met aan het eind nog een prachtig rapport van onderzoeksbureau Movisie over ‘’Hart voor de Kbuurt als landelijk voorbeeld’’ voor inclusieve burgermacht. https://bit.ly/movisieinclusieveburgermacht 

We danken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen. En we blijven druk bezig alle leerervaringen ook met ander buurten in Zuidoost te delen en te werken aan een visie voor Zuidoost www.bit.ly/notitiebuurtorganisatieinelkebuurt waar elke buurt in Zuidoost een buurtplatform-van-onderop heeft en dergelijke middelen ontvangt en hopen van harte op ieders  support daarbij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *