Raad van bewonerscomm’s K-buurt, kernenraad, keek terug en blikte vooruit

Afgelopen week woensdag 25 oktober 2021 was kernenraad bijeenkomst, een gelegenheid voor de bewonerscomm’s van K-buurt om met elkaar te spreken en met Hart voor de K-buurt over de buurt en hun flats of wooncomplexen.

Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen

Schoon en grofvuil blijft een grote issue, 

we gaan bijvoorbeeld voor flat Kouwenoord een flyercampagne maken om bewoners van laag Kouwenoord er op te wijzen hun vuil in hun kliko aan te (blijven) bieden, en niet onderweg van A naar B op de aanbiedplaats van flat Kouwenoord te gooien.

En pleiten voor plaatsing vuilstortborden met design HvdK bij Henriette Roland Holst en Mi Oso

Stadswarmte verwarmers geen aardgasprijs compensatie

Er zijn veel flats en woonwijken al op Stadswarmte aangesloten. De prijs van stadswarmte is gekoppeld aan de gasprijs. Bewoners die nog op gas stoken krijgen compensatie van de overheid voor hoge gasprijzen. Maar de mensen die op stadswarmte draaien niet. Kunnen we daar samen een stem tegen vormen. 

En kunnen we alvast zoveel mogelijk mensen isolerende en besparende middelen leveren?

Systeem van schouwen per buurt en transparantie uitbreiden

Met Switi Wonen BewCom  is een eerste stap gemaakt om dat buurtje van een transparant online buurtverbeterdocument en bewoners input enquete te voorzien wat bij schouwen gebruikt kan worden. HRHolst en Mi Oso en Laag Kouwenoord willen dit ook

Wat moet bij verKiezingsdebat als belangrijke punten waar partijen een standpunt over moeten innemen?

Onze buurt heeft een overmaat aan mensen met problematieken. De doorstroom naar plekken waar deze opgevangen kunnen worden met de benodigde zorg stokt, waardoor ze binnen normale flats en wijken blijven wonen. De politie weet ook niet wat ze er mee aanmoeten. Gaat u zorgen voor meer geld voor opvang?

Algemene instemming met de steun vanuit Hart voor de Kbuurt voor de diverse buurtje/ flats, onze aanpak en acties en plannen voor volgend jaar. Ga zo door!

Hart voor de Kbuurt: Maar we doen het samen. Iedereen bedank die zich inzet onze buurt mooier, schoner, veiliger te maken. Als buurtplatform kunnen we daar misschien een stuk infrastructuur vor leveren voor onderlinge communicatie, maar het is iedereen in de buurten zelf die het doet

Een volgende bijeenkomst niet meer op een woensdag, blijkt te veel andere zaken waaronder voetbal . Meer verslag staat op www.bit.ly/kernenraadkbuurt 

ITEMS VOOR IN DE AGENDA ALVAST

  • Din 16 nov grote bewonersbijeenkomst
  • Vrij 10 dec Samen Lights on vieren, het begin van de feestdagen
  • Zat 18 dec Day of Peace   onder voor behoud
  • Do 13 of 20 jan? nieuwjaars proost K-buurt
  • Din 8 feb 16:00 uur veiligheidsplatform 1104 overleg
  • ?feb? verKiezingsdebat: welke punten van de buurt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *