Protestdemo op 22 mei tegen windturbines

De afgelopen maanden is een aantal bewoners uit verschillende buurten en ook uit aangrenzende gemeenten in het geweer gekomen om de koers van de gemeente wat betreft windenergie te veranderen, namelijk geen windturbines op land maar op zee. Met meer zonnepanelen op daken.  Een van deze bewonersacties is een protestwandeltocht geweest vanuit de K-buurt via Reigersbos naar de Hoge Dijk op 2 mei (foto).  Op 22 mei vindt opnieuw een protestactie plaats en wel op het Anton de Komplein om 14 uur.

Onderstaande informatie heeft de redactie aangeleverd gekregen van Gijs van Deuren van Bewonersplatform Reigersbos.
‘Veel bewoners hebben ingesproken bij de centrale stad, minder bij het stadsdeel. En diverse acties zijn gevoerd om deze ontwikkeling met volgens organisatie Windalarm dramatische gevolgen voor natuur en mens, te doen laten keren. Hierbij een presentatie, zowel in het Nederlands als in het  Engels. Kijk hier voor informatie over de demonstratie.

De bronnen van de zoekgebieden zijn sites van de gemeente Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel. De 1500 meter is de zone die Windalarm in publicaties aanbeveelt.

Deze website heeft vorig jaar een bericht geplaatst met een oproep voor bewoners aan een windmolencoöperatie deel te nemen. Via https://1104enzo.nl/windmolen-cooperatie-k-buurt/ Met een foto van een windmolenpark op zee. De gemeente is echter op stoom met turbinemolens op land, o.a. in het Diemerbos.

Op verzoek van gemeente Amsterdam heeft de provincie Noord-Holland vorig jaar de minimale afstand tot bewoning verlaagd naar 350 meter. In andere gebieden in Nederland, waar mensen 500 meter van deze turbines woonden, hebben al een aantal binnen 1 jaar hun woning verkocht om te verhuizen naar elders, omdat zij het geluid en slagschaduw niet langer meer konden verdragen.
– wanneer de voorkeurszoekgebieden definitief worden, dan worden windturbines in alle recreatiegebieden van Zuidoost geplaatst; Diemerbos, waternet locatie Gaasperplas en langs het strandje aan de Hoge Dijk. Dit zijn ook allemaal NNN gebieden: natuur netwerk Nederland.
– zowel nationaal als internationaal onderzoek toont aan dat binnen een straal van 1500 meter van megawindturbines (zie het kaartje), mensen last hebben van het laag-frequente geluid en de slagschaduw daarvan. Internationaal wordt een minimum afstand van 10x de tiphoogte van een windturbine tot bewoning bepleit. De turbines die eventueel in zuidoost geplaatst worden, zijn bijna 150 meter hoog. Vandaar dat de invloedssfeer op het kaartje 1500 meter is.
– 10% van de bewoners binnen die cirkels zullen BINNENSHUIS last ondervinden van het geluid. Mogelijke ziektes/aandoeningen: slapeloosheid, concentratie problemen, vertigo, tinnitus, diabetes, hart- en vaatziekten. En tot 30% van de bewoners zal buitenshuis last ervaren.
– in Duitsland turbines minimaal 400 meter van natuurgebieden en vogelbroedplaatsen moeten staan. Daar houdt de gemeente van Amsterdam helemaal geen rekening mee.
– dat een groot deel van de bevolking van Zuidoost hiervan weinig tot niets weet omdat de gemeente nauwelijks aan participatie, informatie-overdracht heeft gedaan. Op 15 februari 2021 heeft de wethouder een raadsbrief per post verzonden. Dat is onvoldoende, veel inwoners spreken noch lezen Nederlands.
– vogel- en insecten -en vleermuizensterfte is tot noch toe onderschat.
– in Groningen eisen alle politieke partijen in de provinciale Staten dat windpark N33 ‘s nachts wordt stilgezet terwijl ook daar mensen verder dan 350 meter van windturbines wonen.
De gevolgen en mogelijke gevaren voor de gezondheid en natuur dienen eerst onderzocht worden voordat er een beslissing wordt genomen of er windturbines in Amsterdam dichtbij woonwijken en beschermde groengebieden mogen komen. Vanwege de beperkte hoeveelheid ruimte in Amsterdam en Nederland doen de politici, het bestuur van de gemeente van Amsterdam er zeker verstandig aan een pas op de plaats te maken.
De vele acties van bewoners komen niet zomaar uit de lucht vallen. De mensen maken zich zorgen. De aangekondigde demonstratie op 22 mei op het Anton de Komplein is hiervan een voorbeeld.’

Windalarm ZO heeft twee afbeeldingen nagestuurd, met een toelichting:

De foto van Kraaiennest is genomen van 52gr 19′ 0.052″ N – 4gr 58′ 46.749 E. Dat is op het perron van metrostation Kraaiennest ongeveer tussen lift en roltrap. De foto heeft Ad Groot genomen van Windalarm ZO. Met Google maps is de afstand gemeten tot waar mogelijk de windturbines komen. Officieel heeft hij nog niet gelezen waar precies hoeveel windturbines komen (daar is nog niet over besloten, red.). Deze turbines zijn geprojecteerd in het zoekgebied en het formaat op die afstand zo goed mogelijk berekend. De foto is dus een artist impression.

Ook een afbeelding van Google Maps met daarop de meting van de afstand, dus waar Groot de windmolens geprojecteerd heeft. Daar zie je net naast de middelste windturbine de punt van een hoogspanningsmast boven de flat uitsteken.

Op de Google Maps heeft Groot rechts 3 gele rondjes getekend . Daar staan de masten van de hoogspanningsleiding. De mast op de foto staat in het bovenste rondje.

De mast staat 2,12 km vanaf waar de foto is genomen. De hoogte van de mast is niet bekend. Deze informatie is geheim. Bekend is wel dat deze masten tussen de 40 en 50 meter hoog zijn en in sommige gevallen hoger, bijvoorbeeld als de hoogspanning over een vaarweg gaat, tot zo een 70 meter.

Het zelfde geldt natuurlijk voor de andere foto’s. Bij allemaal zijn de afstanden gemeten en daarbij een zo goed mogelijke berekening gemaakt hoe hoog de turbines op de foto moeten zijn.

5 reacties op “Protestdemo op 22 mei tegen windturbines”

 1. Er wordt veel gesproken over windmolens. Het hoe en waarom is voor velen onbekend. In mijn reactie geef ik wat achtergond informatie:

  Nederland is ondertekenaar van het Mondiale KlimaatAkkoord.

  Door onze regering is daarom het volgende besloten: RES indeling van Nederland: https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2019/01/18/regioindeling-res Door de Provinciale staten van Noord Holland is het volgende besloten: RES voor Noord Holland: https://energieregionhn.nl/ Door het Gemeentebestuur van Amsterdam is de het volgende Concept geschreven voor Amsterdam: https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1575342 Let wel er is dus voor Amsterdam nog niets besloten en vastgelegd. Wel wordt er al geruime tijd gedacht hoe de gemeente Amsterdam kan voldoen aan de Landelijke indeling en de gemaakte afspraken voor de provincie Noord-Holland. Alle uitwerkingen worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving zoals die in Nederland geldig is. Waarbij het voor iedereen vrij staat om de Nederlandse Wet- en Regelgeving af te wijzen …. Vredelievende groet, Rob

 2. Kom mee zaterdag en laat de stem van de K-buurt en alle andere Zuidoost-stemmen horen. Geen ziekmakende windindustrie, niet in de K-buurt, Gein of Holendrecht en Reigersbos! Blijf hier weg met je lawaai, ook uit onze recreatiegebied en de natuur.

  In de grachtengordel en op de zuid-as bepalen ze dat onze kinderen en ouderen straks wakker liggen van nog meer lawaai dan we al nu al moeten slikken. Dit is het bekende koloniale mechanisme. Het Masterplan kan de prullenbak in, met alle bullshit over participatie ‘belangrijke rollen voor bewoners”

  Blijf weg van onze huizen, uit de Gaasperzoom en De Hoge Dijk . Blijf weg bij alle volkstuinen, bij scholen en sportvelden. Als de NIMBY-groenlinksers uit de binnenstad die windindustrie ze zo graag willen en ze toch geen kwaad kunnen, zet ze dan op de Dam! Wij willen jullie hoofdpijn niet!

  En anders: neem een voorbeeld aan andere gemeentes en breng windindustrie naar zee. Je krijgt dan misschien wat minder subsidie, maar je houdt gezonde en gelukkige burgers!

  1. Gijs van Deuren (Windturbines) schrijft via de mail: Inmiddels zijn er 2 reacties geplaatst. Ik vind wel, dat het taalgebrek fatsoenlijk dient te blijven. Bullshit is een krachtterm. Niet respectvol. Taalverruwing, vervuiling. In de context vind ik het niet constructief. Het is een voorrecht om in een vrij land te mogen leven met vrije meningsuiting.

   1. Het spijt me dat ik je gekwetst heb met de term bullshit. Ik wil niemand pijn doen. Ik ben ook heel blij met die vrijemeningsuiting. Ik ervaar stierenontlasting zelf niet als akelig, ruw of vuil. Ben ook blij dat er nog mooie stieren in de Gaasperzoom lopen, en dat ze daar hun grote boodschap mogen achterlaten. Dat kan niet meer als er turbines staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *