Participeren in upgrade Gaasperpark

Het Gaasperpark was in 1982 Floriade-terrein. Enkele elementen zijn er nog, zoals bv het rosarium. Nu veertig jaar later is een upgrade nodig. Daarvoor werd gisteravond een bijeenkomst in het planetarium georganiseerd met bewoners, geïnteresseerden, en het projectteam met afgevaardigden van stadsdeel Zuidoost en Buro Stroom. Er was een hoge opkomst; geen representatieve (99,9% blank en 50+) qua bewoners en gebruikers van het park.

Jos IJkhout (van het ingehuurde Buro Stroom, projectleiders communicatie en participatie openbare ruimte) was de avondvoorzitter en leidde de bijeenkomst in.

Namens stadsdeel Zuidoost gaf Andro Bottse een bestuurlijke toelichting op de plannen. Het moet een “gedragen, gezamenlijk ontwerp voor het Gaasperplas(park) worden”, waarbij voldoende ruimte is voor inbreng voor alle bewoners. Een digitale participatie waarvan de vorderingen online te volgen zijn en veelgestelde vragen worden behandeld.
Het wordt een stadspark – de plas is er een wezenlijk onderdeel van – voor héél Amsterdam, rekening houdend met de ecologie (het gebied als onderdeel van Natuur Netwerk Nederland met daarnaast ruimte voor recreatie, evenementen en rust (stilte).

In het basisplan zijn zes elementen opgenomen die onderzocht worden dan wel een upgrade krijgen:
– Rondje Gaasperplas voor fietsers en voetgangers
– Verbeteren hoofdentree vanaf metro Gaasperplas, inclusief onderzoek nieuwe stedelijke functie
– Verbeteren secundaire entrees naar de Gaasperplas
– Herinrichting voormalig Floriadeterrein
– Haalbaarheidsonderzoek naar nieuw stadsstrand (noordzijde plas)
– Onderzoek zelfbeheer.
Als randvoorwaarde gaf Bottse aan dat de kosten binnen de € 4,5 mln euro moeten blijven en de plannen binnen zo’n 2 jaar zijn gerealiseerd.

Projectleider Hylke Regnerus – volgende maand opgevolgd door Sebastiaan Weijer – ging nog nader in op de zes elementen en kondigde aan dat er in de zomer 2018 een plan moet liggen ‘welke kant het op gaat’ dat moet leiden tot een ontwerp waarover het bestuur van Zuidoost, de gemeenteraad (beslissing) en Groengebied Amstelland een besluit kunnen nemen. In 2019 kunnen dan de eerste stappen worden gezet voor het opknappen van het park.

De aanwezigen konden zich na afloop opgeven voor een meedenkgroep van max. 30 personen. De komende maanden gaan deze gebruikers (waaronder omwonenden, verenigingen, organisaties, scholen en andere stakeholders) met elkaar en het projectteam samen nadenken over een goede toekomst voor de Gaasperplas, soms in schets en soms gedetailleerd. De groep zal 3 to 4 keer bij elkaar komen.
Bij teveel aanmeldingen wordt er geloot en gekeken naar de potentiële inbrengen van die kandidaten. Diegenen die niet aanwezig waren en een bijdrage denken te kunnen leveren melden zich zsm – maar vóór 8 februari – aan via mail.
Voor de klankbordgroep, iedereen dus, zal 1 of 2 keer een bijeenkomst worden georganiseerd.

In het tweede deel van de sessie konden geïnteresseerden aan  drie tafels verder praten over bestuurlijke kaders, de ontwerpen en het vervolg van het proces en waren er drie tafels waar ideeën konden worden gedeeld.

De aanwezigen werden opgeroepen een vragenlijst in te vullen. Deze zullen wij eerdaags ook publiceren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *