Nieuwe bijeenkomsten betaald parkeren

Let op: nieuwe data bijeenkomsten! Het stadsdeel organiseert drie bijeenkomsten om bewoners te informeren over de uitkomsten van de parkeertellingen en enquêtes. En wat dat voor hen en hun buurt gaat betekenen. De gemeente heeft hebben gemerkt dat de belangstelling voor dit onderwerp groot is.

Extra bijeenkomst op 7 november
Op dinsdag 29 oktober was de eerste voor bewoners uit buurten waar het dagelijks bestuur van plan is aan B&W voor te stellen betaald parkeren in te voeren. De belangstelling was zo groot dat er een tweede bijeenkomst komt op:

donderdag 7 november
19.00 – 20.30 uur (inloop vanaf 18.30)
Raadszaal stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein 150
Aanmelden noodzakelijk: 150 plekken en vol = vol
Deze bijeenkomst is bedoeld voor bewoners uit de D-buurt, E-buurt, Geinwijk en Gulden Kruis, Laag Kouwenoord, Laag Klieverink, Laag Kempering en Laag Kralenbeek. Meld je hier aan. 

Waterbed-buurten: informatieavond verplaatst naar 27 november!
In buurten die náást buurten liggen waar wordt voorgesteld betaald parkeren in te voeren, kan het ‘waterbed-effect’ ontstaan. Wat kan de gemeente doen om die parkeeroverlast te beperken? Voor bewoners uit die mogelijke ‘waterbed-buurten’ organiseert het stadsdeel een informatiebijeenkomst op:

Woensdag 27 november
19.00 – 20.30 uur (inloop vanaf 18.30)
Optisport Bijlmersportcentrum aan het Anton de Komplein 157
Graag aanmelden: 500 plekken en vol = vol
Deze bijeenkomst is bedoeld voor bewoners van Gravestein, Geldershoofd, Grubbehoeve, Nieuw Grunder, Gooioord, Groeneveen, Geerdinkhof, Kantershof, Laag Koningshoef, Kelbergen, Kleiburg, Kraaiennest, Kikkenstein, Kortvoort, Kruitberg, Kameleon en Gooisekant. Zij ontvangen ook een uitnodiging thuis. Meld je hier aan. 

Vervolg
Het dagelijks bestuur neemt in eerste kwartaal 2020 een besluit over het advies aan het college van B&W. In dat advies staat in welke gebieden stadsdeel Zuidoost betaald parkeren zou willen invoeren. Ook de stadsdeelcommissie wordt nog gevraagd om advies te geven.

Daarna is het aan het College van B&W om een besluit over het advies te nemen en volgt de inspraakperiode. In die periode kunnen bewoners en andere belanghebbenden nog hun zienswijze indienen over de voornemens van het College.

Na de inspraakperiode neemt het College een definitief besluit over de invoering van nieuwe parkeermaatregelen in Zuidoost (medio 2020). Nadat het college/de raad het besluit genomen heeft, duurt het nog ongeveer een half jaar voordat het betaald parkeren ingaat.

Projectinformatie
Jiska Zondag, projectleider Parkeermaatregelen Zuidoost, parkeermaatregelen.zuidoost@amsterdam.nl.

Aanpak parkeerdruk Zuidoost
Na klachten van bewoners in Zuidoost over parkeerdrukte in hun buurt, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in Zuidoost. Er is op verschillende dagen en op verschillende tijden geteld hoeveel parkeerplekken er bezet zijn.

Er zijn 7 buurten onderzocht. Uit de telling blijkt dat er in 5 van die 7 buurten een hoge parkeerdruk is met meer dan 90% bezette plekken.

Door parkeerdrukte moeten bewoners en hun bezoek vaak zoeken naar een vrije plek.
Als de parkeerdruk hoog is en de bewoners daar last van hebben, kan de gemeente een parkeermaatregel invoeren: betaald parkeren.
Blauwe zones worden alleen nog aangelegd rond winkelcentra en bij tijdelijke parkeerplaatsen.

7 buurten
D-buurt
E-buurt
G-buurt-Noord tussen Gooiseweg en metrolijn
Nieuw-Grunder
Laag Koningshoef/Laag Kouwenoord
Holendrecht (tussen Abcouderpad en spoorlijn) en Reigersbos T-buurt
Gein 3.

Zie voor mer informatie deze site. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *