Nieuw bestuur voor vereniging Kantershof

De Bewonersbelangenvereniging Kantershof heeft een nieuw bestuur. Met drie dertigers en de ervaren Marina Barink vervangen zij voorzitter Trees Horstmanshof en penningmeester Wim Emmelkamp. Sinds 2005 stonden zij aan het roer van de belangenvereniging (voor kopers en huurders). Met bloemen, een cadeaubon, toespraak en anekdotes werden zij vorige week op de jaarlijkse vergadering, deze keer in de moskee, uitgezwaaid.

Rond de 30 leden waren naar de bijeenkomst gekomen. In een brief namen Trees en Wim afscheid van de vereniging. Dat hadden ze al eerder willen doen, maar ja, corona. In maart 2019 is Marina Barink al tot het bestuur toegetreden. Nu komen daar Maike Koningstein, Dennis Stuart en Annamaria van Teeseling (foto) bij, die zich kort voorstelden. Dennis zal penningmeester worden, gezien zijn financiële achtergrond.

Tegelijk vroegen enkele actieve bewoners aandacht voor versterking in werkgroepen. Zo kan de activiteitenwerkgroep mensen gebruiken (neem contact op met Marina Barink (cmbarink@gmail.com) en het Greenteam (overleg met de gemeente over behoud van groen, contact: Marion Schruyer, marionschruyer@outlook.com)

Elke eerste zaterdag van de maand gaat een ‘prikploeg’ door de wijk, waardoor die er piekfijn uitziet. Contact appgroep: Hansbart Broens, 06 2842 16 94 of hansbart@gmail.com.
Er zijn verschillende appgroepen in de wijk, zoals: voor veiligheid, schoon , sociaal, buurtpreventie, bloemenlint, neem voor deelname contact op met Hansbart of HartvoordeKbuurt voor de appgroep Allemaal K-buurt> klik op www.bit.ly/allemaalkbuurt voor deelname aan de appgroep.

Op deze website 1104enzo is het nieuws en achtergrond van de wijk te volgen. Voor updates, geef je op via de mail. Er is ook een speciale pagina voor Kantershof: https://kantershof.1104enzo.nl/

Info voor leden van de BVK staat achter een wachtwoord, te verkrijgen via het secretariaat: belangenkantershof@gmail.com  Hier kun je ook lid worden van de club voor slechts 10 euro per jaar.

Stukjes schrijven?

De website zoekt ook versterking. Als je het leuk vindt om stukjes te schrijven over gebeurtenissen in je eigen wijk, te redigeren of foto’s te maken, meld je aan bij Liesbeth@1104enzo.nl. Wim Emmelkamp heeft zijn deelname aan de Actiegroep Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG) namens Kantershof aan Liesbeth Vermeulen overgedragen. In oktober wordt de gemeente verantwoordelijk voor de tunnel, het nieuwe park op het dak en de omgeving, in plaats van Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS. Nog niet alle wandel- en fietspaden zijn klaar, zoals aan de Kromwijkdreef. Ook komt er nog een schouw van de omgeving. Vragen hierover kun je stellen aan Liesbeth@1104enzo.nl. Algemene klachten over het tunneldak kunnen in een MORA (Melding Openbare Ruimte Amsterdam) gedaan worden: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd

Verdiensten
Bewoonster Rianne Tazelaar (foto) somde de verdiensten van de vertrekkende bestuursleden op: ‘Trees en Wim vormden 16 jaar lang de kern van het bestuur. Behalve voorzitter was Trees ook geruime tijd secretaris (2012 – 2019). Het was niet altijd gemakkelijk om nieuwe mensen te interesseren voor het bestuur. Trees vervulde beide functies dus met verve. Wim was al die jaren paraat voor het cijfermatige werk; hij zorgde voor de contributiebetalingen, de exploitatierekening en de begroting voor het nieuwe jaar.

Naast die formele taken waren beiden heel actief waar het ging om allerhande zaken die voor de bewoners van Kantershof van belang waren. Voor zowel huurders als eigenaren.

Bijvoorbeeld:

–             Afstemming over onderhoud met eigenaar huurwoningen ten behoeve van particuliere huiseigenaren;

–             Opstellen en verspreiden van een leverancierslijst met betrouwbare leveranciers (schilderwerk, loodgietersinbraakbeveiliging etc);

–             Korting op CV-onderhoudscontract voor leden

–             Voeren van bezwaarprocedures; tegen invoering kliko-systeem; tegen woningsplitsing

–             Overleg met de wijkagent over veiligheidsissues

En meer recent onder meer:

–             Informatie over aanleg Gaasperdammertunnel;

–             Informatie erfpachtsysteem/kortingsmogelijkheid;

–             Informatie over aardgasvrije wijk

–             Flyer hulp- en contactmogelijkheden in coronatijd

–             Plattegrond van de wijk

Kortom: Trees en Wim hebben gedurende 16 jaren heel veel werk verzet en hebben veel voor onze wijk betekend. Nu wordt het tijd dat anderen met nieuw elan het stokje van hen overnemen.

Namens de leden van de Bewonersbelangenvereniging wil ik jullie van harte bedanken voor alles wat jullie de afgelopen jaren voor Kantershof hebben gedaan! We wensen jullie het allerbeste en hopen dat jullie nog lang van onze mooie wijk zullen  mogen genieten.’

Eén reactie op “Nieuw bestuur voor vereniging Kantershof”

  1. Ik had eigenlijk ook wel een lintje of een speld verwacht voor de aftredende bestuursleden ……
    PS: hoe 1104enz.nl sneller is dan het nieuwe bestuur op de eigen website en haar leden nieuwsbrief!

    Vriendelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *