Lokaal geld voor Zuidoost? Denk en doe mee

Zou een lokale munt voor onze buurt de lokale economie en sociale levendigheid kunnen versterken en zo ja, hoe? Deze vraag wil Hartje Bijlmer graag verder verkennen en hiervoor kun je meedoen aan een online Hackathon op de zaterdagen 6 en 20 februari van 10 – 15 uur. Hartje Bijlmer kijkt er enorm naar uit om deze verkenning met jullie aan te gaan en zijn heel nieuwsgierig naar de uitkomst. Fijn dat er wordt meegedacht! Ook kritische noten zijn meer dan welkom.

Wanneer je in een groep buurtbewoners of ondernemers het idee oppert om een lokale munt te introduceren ontstaat al snel nieuwsgierigheid en enthousiasme voor het idee om geld in je eigen buurt rond te laten gaan en zo direct bij te dragen aan een betere leefomgeving. Na de crisis van 2008 zijn veel initiatieven ontwikkeld, maar de meeste blijven klein en hebben een levensduur die overeenkomt met de drive van de initiatiefnemers. In boeken, artikelen en op conferenties over nieuwe economie wordt het onderwerp van een complementaire munt voortdurend aan de orde gesteld, maar het vindt, behalve het opperen de noodzaak van diversiteit van lokaal geldsystemen als alternatief voor de dominante monocultuur van een standaardmunt, weinig opvolging.

Daarom willen we een stap terug doen en kijken of er een rol is weggelegd voor een complementaire munt in het huidige dominante geldsysteem en, zo ja, welke rol deze kan spelen en hoe groot die rol kan zijn. Veel initiatieven vertrekken vanuit het lokale perspectief van een organisatie, een buurt of een wijk, de Makkies uit de Indische buurt, de Noppes, een LETS (Local Exchange andTrading System) in Amsterdam en het kunstproject de Bijlmer Euro.

Graag nodigen we jou hiervoor uit om vanuit je eigen expertise, perspectief en organisatie je bijdrage te leveren en mee te denken. Wat zou het jou en jouw bedrijf of organisatie op kunnen leveren? We brengen doeners, experts, verbinders, beleidsmakers, ambtenaren, politici en diverse netwerken samen. Door onderlinge samenwerking te versterken en krachten en expertise te bundelen, zetten we een gezamenlijke stap naar een nieuwe, meer eerlijke en duurzame economie!

PROGRAMMA HACKATHON LOKAAL GELD
Zaterdag 6 februari – 10.00 – 15.00 uur (niet voortdurend)

Deze hackathon zal plaatsvinden via Zoom. Tijdens de zoomsessie zullen we werken met het online platform Mural en ook zullen we het Circulair Geld-Spel spelen dat via een ander programma zal plaatsvinden. Je zal voor deze technische uitdagingen begeleid worden tijdens de sessie. We raden af om met je telefoon in te loggen omdat het een grotere uitdaging zal worden om actief mee te doen.

09.50 – 10.00 Digitale inloop
10.00 – 10.10 Werken met Mural, een virtueel werkblad
10.10 – 10.30 Kennismaking
10.30 – 10.45 Introductie van Lokaal geld
10.45 – 11.35 Circulair geld spel begeleid door Catharina de Bruin
11.35 – 11.50 Koffie- Break en netwerken met andere deelnemers

12.30- 13.10 Start hackathon
In 3 teams gaan we aan de aan de slag om de kansen en uitdagingen rondom lokaal geld uit te diepen. Ieder team duikt in een ‘persona’:
–  Een bewoner (de sociale munt)
–  Een bedrijf/ondernemer (de bedrijfsmunt)
–  Een initiatief op het gebied van duurzaamheid (de circulaire munt)
Vanuit deze persona wordt een verhaal gecreëerd en komen de knersende kwesties naar boven.
13.10 – 13.30 Lunch-break en netwerken met andere deelnemers
13.30 – 14.20 Vervolg Hackathon:
14.20 – 14.50 Terugkoppeling van de 3 teams met conclusies en ideeën 14.50 – 15.00 Hoe nu verder en doorkijkje naar 20 februari (Hackathon nr 2)

MEEDOEN? MELD JE HIER AAN.

MAAK KENNIS MET HOE LOKAAL GELD WERKT

We starten de Hackathon met een online geldspel, omdat spelen leerzaam is en het een beroep doet op onze verbeeldingskracht en creativiteit. Wat is het effect van een relatief klein bedrag dat in een community circuleert en zo waarde genereert? Het geldspel wordt verzorgd door Catharina de Bruin van Stro. Mis dit niet en wees er vanaf de start bij!

MEER SPELEN?
Wil je mee spelen of moet je helaas het geldspel op 6 missen? Stro verzorgt op een 2-tal online sessies op woensdag 17 februari van 15:00 – 16.00 uur en dinsdag 23 februari van 19.30 – 20.30 uur. Je kan je hier aanmelden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *