Hernieuwde aandacht voor Bijlmervliegramp

De Tweede Kamer wil dat geheime archiefstukken over de Bijlmervliegramp van 1992 op korte termijn openbaar worden gemaakt. Een motie hierover is vorige week unaniem aangenomen door alle twintig fracties. Deze ontwikkeling heeft veel publiciteit opgeleverd voor de vliegramp, met name voor Lony Wesseling, voormalig bestuurslid van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer. Zij heeft her en der in de media uitleg gegeven over het belang van openbaarmaking:

Lees het hier in het Parool;

-luister hier naar de radio-uitzending van Een vandaag

-Lees het hier in de Linda. 

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer is inmiddels opgegaan in het Platform Vliegoverlast Amsterdam, dat onverminderd strijdt tegen overlast voor bewoners. Door de jaren heen heeft Lony Wesseling een enorm archief verzameld, van jaarverslagen van de werkgroep tot allerlei rapporten van bijvoorbeeld Schiphol en KLM. Dat wordt binnenkort overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam.

Op het archief van de voormalige Rijksluchtvaartdienst, die indertijd onderzoek deed naar de ramp, rust nu een geheimhouding van 75 jaar, die voortduurt tot het jaar 2068 op zijn vroegst.

Alle Tweede Kamerfracties waren via mails dringend verzocht voor de motie voor openbaarmaking te stemmen. Deze mails zijn verzonden door Vincent Dekker (onderzoeksjournalist Trouw), Lony Wesseling (Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer), Tanja Jadnanansing (voorzitter Stadsdeel Zuidoost), Henk van de Belt (hulpverlener, lid Herdenkingscomité Vliegramp).

Minister Harbers liet na indiening van de motie weten dat hij alle medewerking zal geven aan het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Het adviescollege kan het kabinet adviseren of er stukken zijn die toch openbaar gemaakt kunnen worden.

Harbers stuurt in mei een brief aan de Tweede Kamer over de voorwaarden waaronder het ACOI zijn onderzoek kan doen. De medewerkers zullen onder meer gescreend worden, voordat zij toegang tot de vertrouwelijke stukken krijgen.

Foto: Lony Wesseling thuis voor aanvang van het interview op Radio 1 (Een vandaag) met de geluidstechnicus. Foto: Jan Wesseling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *