Grote VeiligheidsTop 1104 – Don 20 15:00-21:00

De veiligheidssituatie in de Kbuurt verergert aanzienlijk. Het veiligheidsgevoel bij de buurt neemt zienderogen af.

Bestuurder Dirk de Jager heeft 6 dec 2018 bewoners in de K-buurt uitgenodigd vooral zelf initiatief te ondernemen. 

  ”In K-buurt vragen we bewoners zelf de lead te nemen” https://youtu.be/er9ZfoJKCUo 

Bewoners vanuit veel hart voor hun K-buurt, organiseren  een grote veiligheidstop 1104.

Doel van deze veiligheidsstop is niet alleen te praten over doen en kennis te vergroten maar te komen tot een convenant met concrete acties die in gang gezet gaan worden.

 

PROGRAMMA

15:00 – 21:00 Veiligheidsmarkt 1104

Informatie en uitgifte van veiligheidsmaterialen bij verschillende kramen van veiligheids

stakeholders . Denk aan Politie, Woningcorporaties, Fietsgraveeractie etc

Informatieborden van diverse instanties en stakeholders met hun veiligheidsactiviteiten hangen aan de muur

 

15:00 – 17:00 Rollen en Relaties tot autoriteit o.l.v. Ctrl Alt Delete

Diverse groepen in de buurt zien de politie niet als beschermer maar als

bedreiging. Etnisch profileren is daar een voorbeeld van. Is dit Fact of Fiction.

Waarom is dit zo en wat kan er aan gedaan worden om de relatie tussen

politie en gemeenschap te verbeteren. Met persoonlijke verhalen uit de buurt en Politie.

 

17:00 – 18:00 Buurt Veiligheids Diner / buffet – 100 personen – met muziek door Bijltje

Als mensen elkaar kennen wordt de veiligheid verhoogd, samen eten helpt, zeker in Zuidoost

18:00 – 21:00 Grote Veiligheidstop 1104

 

18.00 – 18.05    Opening Dhr de Jager, Dagelijks Bestuur zuidoost

18.05 – 18.15 Inleidende beschouwingen door Rivke Jaffe,onderzoeker Centrum voor Urban

Studies over voorbeelden uit andere steden.

18.15 – 18.45 Overzicht van de veiligheidssituatie door politie en gemeente

Wat is de concrete stand van zaken m.b.t. veiligheidssituatie van de Kbuurt? En hoe verhoudt zich dat met andere buurten. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Veiligheidsadviseur van de gemeente (welke initiatieven wordt er genomen).

18.45 – 19.15 Reacties: Bewoners (senioren en Jongeren) en ondernemers,

WABP, Woningcorporaties aan het woord. Er leven veel gevoelens en vragen over veiligheid. In dit programma onderdeel kunnen de mensen van de buurt deze uiten en vragen stellen.

19.15- 19.30 Oplossingen door stakeholders: Woningcorporaties, Politie, Whatts App Buurt Preventie groepen. etc

19.30 – 19.45 Tekenen van de veiligheidsconvenanten

           Met diverse stakeholdergroepen zijn vooraf gesprekken gevoerd over  verbeteractiviteiten. Tijdens dit programmaonderdeel worden de convenanten getekend en een opvolg proces afgesproken.

 

19.45 – 20.15 Mw. Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter over zelf initiatief en support  daarvan door de gemeente. Nelleke Hilhorst, probleemoplosser op het gebied van jeugdzorg.

20.15 – 21.00   Netwerken afsluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *