Groot Buurtberaad Dinsdag 16 november alleen ONLINE

In verband met de Corona oproep van de regering is besloten de grote bewonersbijeenkomst aka buurtberaad niet meer in de Wi Eeghi Kerki te houden maar deze keer vanwege de oplopende coronabesmettingen helaas ALLEEN ONLINE. Dinsdag 16 november om 19.30 uur (-21.00 uur) via de link  www.bit.ly/kbuurtzoom  ( die link leidt  naar meeting ID 769 172 7106 )

Buurtorganisatie HartvoordeKbuurt brengt 2x per jaar de Kbuurt bij elkaar voor discussie en uitwisseling van ideeën en netwerken. Kunnen we het samen beter maken voor allemaal?

We bespreken  dinsdag onder meer: 

 • Feestdagen in de Kbuurt: Romana gaat los!  Wat is het plan voor 10 december ”Lights on”
 • De aardgasprijzen en de K-buurt
  • Wie krijgt welke compensatie? Een vertegenwoordiger van Vattenfall (voorheen Nuon) komt  uitleggen wat eea beteke3nt voor mensen op stadswarmte
  • isoleren = geld besparen: K-buurt neemt actie (plan voor 1000x radiatorfolie voor de buurt )
 • Stadsdeel komt vertellen over Masterplan/uitvoeringsplan
 • Een aantal korte update en stand van zaken in de buurt zoals
  • Jongerencentrum: gaat het nog open?
  • terugkoppeling ‘Kortvoort Schoon’ project ( zie #16 https://youtu.be/_zE841v5pFE vorige keer)\
  • Schouwen in de buurtjes
  • prullenbakken situatie
  • terugkoppeling ‘prullenbakken nood’ actie en inventarisatie
  • Terugkoppeling door kernenraad overleg
  • Veiligheidsmaand/week met uitgevoerde acties
  • Ontwikkel-je-buurt
  • Opzet en deelname buurtcommunicatie
  • Skatepark / centrale speeltuin
  • Appgroepen en (communicatie-) structuur in de K-buurt
  • subsidies en geldsituatie Hart voor de Kbuurt
 • De kbuurt agenda waaronder
  • Kmidden cocreatie traject save the date: donderdagavond 25 nov 1930 en zaterdag 27 14:00 uur

Heb je ook een onderwerp wat je graag wilt bespreken met de buurt?  Zet die dan op www.bit.ly/kbuurtberaad of neem contact op met Hart voor de Kbuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *