Gemeente akkoord met aanpak Gaasperpark

Het college van burgemeester en wethouders van de stad Amsterdam heeft zoals verwacht groen licht gegeven voor het Toekomstplan Gaasperplas. Dat zou op 16 maart gebeurd zijn, volgens de website van de gemeente, maar is nergens digitaal te vinden. Volgens de gemeente gaat men ‘het park opknappen en aantrekkelijker maken voor mens en natuur. Het wordt een plek waar alle Amsterdammers en buren uit de regio uitgebreid van de natuur kunnen genieten, kunnen recreëren en sporten. Een goed onderhouden park waarin natuur en recreatie prima op elkaar zijn afgestemd.’

Actiegroep Bescherm het Gaasperplaspark heeft namens verschillende bewoners in januari 2021 een petitie ingediend bij de gemeenteraad. Hierin vragen zij om een besluit over het Toekomstplan Gaasperplas uit te stellen. Zij zijn van mening dat niet de hele inhoud van alle inspraakrondes meegenomen is in de besluitvorming en dat het participatietraject uitkomstgestuurd is geweest. De petitie werd door 2.438 mensen ondertekend.  In een antwoordbrief van wethouder Laurens Ivens staat simpelweg dat het college van burgemeester en wethouders ‘voldoende naar de indieners en diverse partijen heeft geluisterd.’

Het huidige Toekomstplan Gaasperplas is een kader en de plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.  De gemeente wil in 2023 starten met de eerste werkzaamheden. Vanuit omwonenden is felle kritiek op onderdelen van de plannen, zoals de verbreding en asfaltering van voetgangers- en fietspaden. Volgens de plannen moet er ‘een aaneengesloten fiets- en voetpad rondom de plas’ komen. ‘De aanpassingen aan het fietsnetwerk dragen bij aan een betere oriëntatie, met zicht op de plas. Verder wordt met de aanleg van de zwempoelen een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de recreatiemogelijkheden. En ook de hoofdentree pakken we aan.’ Vooral op dit laatste aspect is veel kritiek. In de plannen betekent dit een soort rechte Wibautstraat voor voetgangers van het plein bij metrostation Gaasperplas naar de plas. Het wordt dan een soort Gaasperplas voor dummies. De fraaie slingerende leibomenlaan gaat dan verdwijnen. Aangedragen alternatieven als een mooi toegangshek zoals bij het Nelson Mandelpark worden niet serieus genomen. Kennelijk hebben landschapsarchitecten die jargon gebruiken als ‘een Entreezone creëren ‘ een dikke vinger in de pap. In de Nota van beantwoording wordt niet ingegaan op deze kritiek.

Hieronder de reclameteksten van de gemeentelijke website over het plan:
‘Meer sport, spel en bewegen
De speelweide bij kinderspeelparadijs Ballorig breiden we uit met sport- en spelfaciliteiten. En we planten bomen bij, voor meer schaduw. Voor kinderen komt er een speel- en klimbos.

In het ontwerp zijn twee nieuwe zwemlocaties opgenomen aan de noordkant, waarvan er een een zwemstoep krijgt. Zo kunnen gehandicapten ook gemakkelijk bij het water komen.

Aan de zuidkant komen meer wandelroutes, zodat ook hier een wandelrondje ontstaat. Het ruiterrondje om de plas herstellen we en er komt een brug ten zuiden van het bastion waar kano’s onderdoor kunnen varen. De waterlopen in het Floriadeterrein worden dan toegankelijk voor kano’s en kleine roeibootjes.

Barbecueën en cultuur
Barbecueën aan de Gaasperplas is een geliefde bezigheid. Dit faciliteren we beter binnen aangegeven zones, met vaste barbecues en speciale afvalbakken voor kolen. Bij de weide aan de westkant maken we ruimte vrij voor pop-up evenementen en cultuuruitingen.

Zones voor natuur en recreatie
Voor de Gaasperplas bestaan uiteenlopende wensen en ambities: de een ziet graag meer mogelijkheden om te recreëren, de ander wil meer focus op rust en natuur. Om daaraan tegemoet te komen verdelen we het park in zones. In de natuurzone heeft de natuur voorrang. De biodiversiteit en natuurbeleving worden hier vergroot.

In de recreatiezones is plaats voor de toevoeging van sportvoorzieningen en zwemlocaties. Deze zones vallen grotendeels samen met de plekken waar nu al meer recreatievoorzieningen zijn en waar evenementen zijn toegestaan.

Voor het park zijn er dus kansen om de druk te verkleinen en de natuur meer ongestoorde ruimte te geven. Door de zones voor recreatie en natuur en door een alternatieve route voor op- en afbouw van de evenementen te maken.

Groen, natuur en rust
Met het plan versterken we dus ook de natuur en de biodiversiteit. In de natuurzone vergroten we de variatie aan planten door meer water en zonnige natuurvriendelijke oevers te maken. Voor de vogels brengen we meer planten met bessen aan en voor de insecten meer bloemrijk gras. We vergeten ook de vleermuizen niet. Voor deze gevleugelde vrienden brengen we langs het zuidelijke bromfietspad vleermuisverlichting aan. Aan de noordoostkant geven we een deel van het park terug aan de natuur. Dat gebeurt door het gebied in het broedseizoen ontoegankelijk te maken voor bezoeker.

Volledige Toekomstplan
Naar aanleiding van de reacties die zijn beantwoord in de nota van beantwoording, is het concept Toekomstplan op sommige punten aangepast. Het aangepaste plan komt binnenkort online op de projectpagina, zodat u het volledige plan dan kunt lezen. Zie hiervoor: https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas/

De volledige nota van beantwoording kunt u opvragen via: gaasperplas@amsterdam.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *