En wat vroegen de bewoners aan de burgemeester?

Op 4 maart was burgemeester Femke Halsema op bezoek in Zuidoost. Ter afsluiting ging zij in het CEC van 17.00-18.00 uur in gesprek met bewoners. Hiervoor hadden zij zich per email moeten melden en er was ruimte voor ongeveer 50 bewoners. Het CEC was snel ‘vol’.

Hieronder een impressie van een groot aantal kwesties:

– De groei van Schiphol dient op te houden.
– Er is schaarste aan woningen. Jongeren uit Amsterdam dienen meer voorrang te krijgen. Advies voor de stad: woningcorperaties meer opdracht, ruimte geven om te bouwen vanwege dominantie van de commercie.
– Jongeren, die een redelijk goed salaris verdienen, dienen beter in staat te worden gesteld om zelf een woning te kopen.
– Er zijn te weinig plekken voor de jeugd om eigen activiteiten te ontplooien.
– Het huiselijk geweld in Zuidoost is groot. Zet zich voort in generaties. Vraagt om meer aanpak.
– Het voortbestaan van de buurtkamer in Gravestein is onzeker. Het dagelijks bestuur van Zuidoost beslist.
– Er zijn kinderen die naar school gaan buiten Zuidoost. Wat betekent dat? Maar het omgekeerde gebeurt ook.
– De Avond4daagse wandelen kan eind mei niet doorgaan. Reden: er is een vergunning nodig van 1000 euro.
– Er is te weinig werkgelegenheid. Wel veel potentie. Hoog opgeleiden werken beneden hun niveau.
– Onderhoud aan bomen in Gein onvoldoende. MORA meldingen zijn niet effectief. Systeem blijkt overbelast.
– Parkeergarage Gouden Leeuw. Pleidooi voor meer vergroening. Duurzaamheid. Plaatsen van zonnepanelen.
– Parkeergarage Kempering. Er wonen op het parkeerdek ongedocumenteerden. Met een emotionele oproep om opvang.

Het viel niet meer om iedereen tevreden te stellen. Daarvoor is 1 uurtje tekort. Naast dat wij allemaal bijzondere mensen zijn, jong en oud en uit diversen buurten gekomen zijn, was de aanwezigheid van Ilias opmerkelijk, hij is Kinderburgemeester. Hij had iets meegenomen als dank en aan burgemeester Halsema gegeven. Er mocht niet gefotografeerd worden.

Er is door de burgemeester gereageerd op de vragen. Inhoudelijk wisselend. En ook aanvullend en tussentijds door Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter.  Onduidelijk is of er een verslag wordt gemaakt.  Correspondent: Gijs van Deuren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *